Kosgeb Destekli

Akıllı Ulaşım Sistemleri Çözümlerimiz

Anasayfa » Akıllı Ulaşım Sistemleri Çözümlerimiz

AUS TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

Şirketimiz, iş ortakları ile birlikte Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ürünler ve danışmalık hizmetleri sunmaktadır. Aşağıdaki alanlarda çözüm ve hizmet sunulmaktadır.

●​ Trafik Yönetimi,

●​ Yolcu Bilgilendirme ve Rehberlik, Toplu Taşıma Yönetimi, Yük ve Filo Yönetimi

●​ Afet ve Acil Durum Yönetimi,

●​ Taşıt Güvenlik ve Kontrol,

●​ Yol Bakım ve Yapım Yönetimi,

●​ AUS Veri Arşiv Yönetimi gibi kullanıcı servis gruplarını içeren Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ile ilgili her türlü danışmanlık,

● AUS Teknolojileri,  Eğitim Hizmetleri – Özellikle Belediyelerin Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili uygulayacakları uygulama ve servislerinde teknik danışmanlık verilir. AUS ile ilgili her türlü piyasa araştırması yapılır.

●​ AUS sistemlerinde kullanılacak standartlar, regülasyonlar ile ilgili danışmanlık hizmeti verilir. Uluslararası firmalarla yukarıda bahsedilen alanlarda irtibat sağlanır.

 

AUS TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

Şirketimiz, iş ortakları ile birlikte AUS Teknoloji ürünleri (donanım ve yazılım) ve çözümleri sunmaktadır. Deneyimli ekibimiz müşteri ihtiyaçlarına uygun yazılım geliştirme hizmetleri de sunmaktadır.

Yolcu ve yük trafiğinin daha akışkan hale getirilmesi, kaza riskini en aza indirilmesi,  sürücü ve yolculara daha iyi kararlar verme imkânı sağlanması, daha iyi kişisel güvenlik ve emniyet sağlanması, azaltılmış yakıt tüketimi ve kirletici madde emisyonunun azaltılması, daha sağlıklı bir ulaştırma sistemine sahip olunması sayesinde ülkenin ekonomik üretkenliğinin artırılmasına katkı sağlamak üzere ulaştırma sektöründe, trafik ve transit yönetimi ve işlemleri, trafik işaret sistemleri, küresel konumlandırma sistemleri, hava ve çevresel durumu, seyahat hizmetleri bilgilendirme sistemleri,  olay yönetimi, Acil durum, ilkyardım yönetimi, acil araç yönetimi, ulaşımla ilgili acil durum uyarıları ve kişisel güvenlik, tehlikeli materyal ve kaza duyuruları, elektronik geçiş ücretlendirme sistemleri, elektronik ödeme sistemleri ve entegrasyonu, ulaşımla ilgili elektronik finansal işlemler, otoyol yönetimi, araçların çarpışmadan önce kaçınması ve engellenmesi, afet müdahale yönetimi ve koordinasyonu, ulusal güvenlik, çok modelli bölgesel yolcu bilgilendirme sistemleri, gerçek zamanlı yolcu bilgisi ve benzeri yönetim ve bilgi sistemlerini bünyesinde barındıran akıllı ulaştırma sistemlerinin tanıtımı, kurulumu, gelişimi ve yaygınlaştırılmasını desteklenmek, kamu ve özel sektör kuruluşları, yükseköğretim kurumları, altyapı operatörleri, kullanıcılar ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlamaktır.

 

AUS TEKNOLOJİ FALİYET ALANLARI

●​ Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Servisleri ile ilgili Kamu Otoriteleri, Sanayii, Alt Yapı Operatörleri, Telekomünikasyon Operatörleri, Ulusal AUS Dernekleri ve diğer organizasyonlardan oluşan bütün oyuncuları bir araya getirerek, AUS konularında ülke politikasının oluşumuna katkı amacıyla çalışmalar yapmak, ilgili taraflara öneride bulunmak,

●​ Akıllı ulaşım sistemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkıda bulunmak, bu amaçla, kanunlara uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle işbirliği yapmak, bu kuruluşlara temsilci göndermek,

●​ Akıllı ulaşım sistemlerinin alanında mevzuat hazırlayan kamu kuruluşlarına teknik destek sağlamak, tavsiye ve danışmanlıkta bulunmak, özel sektöre yardımcı olmak ve öneriler getirmek,

●​ Akıllı ulaşım sistemleri alanında karşılıklı tanıma anlaşmalarının gelişimini teşvik etmek ve bu amaçla ilgililere teknik destek sağlamak,

●​  Akıllı ulaşım sistemleri alanında yapılacak uluslararası anlaşmaların teknik koşullarının belirlenmesi ve tanımlanması konularında kamu kuruluşlarına teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek,

●​ Akıllı ulaşım sistemleri alanında standardizasyon ve o günkü en yeni konuların gündeme getirilmesinde bir  katalizör olmak ve akreditasyon çalışmalarına katkıda bulunmak,

●​ AUS ile ilgili hem Türkiye hem de uluslararası çapta araştırma ve geliştirmede bir platform sağlayarak yeni fikirlerin elle tutulabilir daha pratik bir hale getirmesini sağlamak, AUSDER altında oluşturulacak AUS uzmanları çeşitli AUS Domainlerde ve projelerde uzmanlık sağlamak,

●​ Akıllı mobilite ile birlikte, kamu ve özel sektör iş birliğini sağlayarak, sıfır kaza, sıfır gecikme, çevreye en az etki ve bu konuda bilinçli bir toplum oluşturmak,

●​ Kamu dahil bütün karar vericilerle temas sağlayarak, kara vericilere görüşler sunarak, onların konudaki bilinçliliğini artırmak  ve danışmanlık hizmeti vererek, sektörün daha Pazar odaklı olması ve AUS kurulmasında oluşabilecek engellerin anında ortadan kaldırılmasını sağlamak,

●​ AUS ile ilgili organizasyon, fuar, kongre ve çalışmalar düzenleyerek sanayi ve karar vericiler dahil bütün oyuncuları bir araya getirmek ve bilinçliliği artırmak,

●​ Akıllı ulaşım sistemleri alanında ülke politikasının oluşturulması amacıyla kamu otoritesi ile işbirliği yapılması ve kamu otoritesi tarafından verilen görevleri Tüzük çerçevesi içinde yerine getirmektir.

 

ARGE

Şirketimiz, yeni ürünler ve çözümler üretmek amacıyla ARGE çalışmaları yapmaktadır. Türkiye’de ARGE çalışmaları yapmak şirketimizin önem verdiği konulardandır.