Kosgeb Destekli

Gümrük Hukuku

Anasayfa » Gümrük Hukuku


Eş-Mer olarak Gümrük Hukuku alanındaki danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Gümrük İşlemlerinde Uyum Denetimi
 • Sonradan Kontrol Danışmanlığı
 • Gümrük ve Dış Ticaret Operasyonlarına İlişkin Danışmanlık
 • Gümrük Due Diligence
 • Gümrük Anlaşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık
 • Damping ve Anti-Damping Soruşturmaları
 • İthalat ve İhracat İşlemlerine İlişkin Firma Muhasebe Kayıtlarının Gümrük İdaresine Beyan Edilen Veriler ile Uygunluğunun Denetimi
 • Dış Ticaret Operasyonlarının Eşyanın Gümrük Kıymeti, Gümrük Tarifesi ve Menşei Açısından Analizi
 • Royalti-Lisans Ödemelerinin Gümrük İdaresine Beyanı
 • İthalat İşlemlerindeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Uygulamaları
 • İstisnai Kıymetle Beyan Uygulamaları
 • Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Gümrük Mevzuatı Açısından Durumu
 • Gümrük Uzlaşması Sürecinin Yönetimi
 • Tedarikçilerle Olan Sözleşmelerin Gümrük İdaresini İlgilendiren Yönlerinin Tespiti
 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 • Gümrük Müşavirleri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Antrepo İşleticileri ne Nakliyeciler ile Olan İlişki Süreçlerinin Yönetimi, konularını kapsamaktadır.