Kosgeb Destekli

İhracat Teşvikleri

Anasayfa » İhracat Teşvikleri


İhracat Teşvikleri

Ülkelerin başarısı, sanayi ve tarımda diğer ülkelere göre her yönü ile daha ileri seviyede olmalarına bağlıdır. Tükettiğimiz kadarını üretmek, üretemediğimiz zaman açlığa mahkum olmak demektir. Üreten, üretiminin büyük çoğunluğunu ihraç eden ülkeler, refah içinde ve sorunsuz yaşarlar. Hükümetler belirtilen amaçlara ulaşabilmek için ihracatı özendirici nakit ve vergisel destekler vermektedir. Bunlar İhracata yönelik nakit ödemeli destekler; Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Vergi Resim Ve Harç İstisnası Belgesi gibi vergisel desteklerdir. Yatırımcılara verilen vergisel destekler de üretilen malin ihracatını hedef alması sebebiyle ihracata yönelik destekler etkisindedir. Ino Danışmanlık uzmanları ihracata yönelik tüm destek türlerinde hizmet sunarlar. Şirketinizin bünyesinde çalışanlar gibi iletişim teknolojilerini kullanarak bilgilendirir, yönlendirir gerektiğinde ekip çalışmasına katılırlar.

Ino ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak için aramaktan çekinmeyiniz.

Ino Uzmanlarını arayınız. İşinizi ve yapmak istediklerinizi anlatınız. Uzmanlarımız istekleriniz, dikkatle kayıt altına alır. Ne gibi belgelere ihtiyacınız olabileceğinizi, bu belgelerin firmanıza sağlayacağı yararları yazılı olarak gönderir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi DİİB

DİİB – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALIMI

Firmanız tarafından veya aracı ihracatçı aracılığı ile ihracat yapıyorsanız, Dâhilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

%18 KDV, ortalama %6 Gümrük vergisi, %6 KKDF desteklerinden yararlanınız. Üretim maliyetinizi %27’e kadar düşürünüz. Yerli hammadde alımınızda %18 KDV ödemeyiniz.

 

INO'NUN HİZMETLERİ VE BELGE ALIMI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bilgilendirme: Belge almadan önce Kapasite raporunuza ve taleplerinize göre İhracat ve ithalat öngörülerinizi değerlendirir. Menfaat ve sorumluluklarınız hakkında bilgilendirir.
 • Başvuru: Başvuru dosyanızı hazırlar.
 • Takip: Başvurusunu yapar, kurumdan takip eder ve sonuçlandırır.
 • Kullanma kılavuzu: Onaylanan belgenizle birlikte, belge kullanma kılavuzunu gönderir.
 • Belge revizeleri: İhracat ve ithalat değişiklik taleplerinize göre revize işlemini yapar.
 • Süreç takibi: Belge kullanım sürecinde yapılması gerekenleri bildirir.
 • Gerçekleşme: İhracat tamamlanınca gerçekleşme durumunu kontrol eder, İhracat noksanlığı varsa bilgilendirir.
 • Kapatma işlemi: İhracat ve ithalat tamamlanınca belge kapatma dosyanızı hazırlar. Başvuru yapar ve sonuçlanıncaya kadar takip eder.

 

FİRMA TANIMLAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Kapasite Raporu
 3. İmza Sirküleri
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi
 6. Firma Tanımlama Formu
 7. Taahhütname
 8. İhracatçı Birliği Üyelik Yazısı
 9. Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)
 10. Elektrik Faturası
 11. SSK Tahakkuk Fişleri

 

DİİB – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGE REVİZELERİ

HİZMETLERİMİZ

 1. Son durum bildirimi:
  DİİB belgenizdeki değişiklikleri izler. Menfaatleriniz ve riskleriniz hakkında bilgilendirme yapar.
 2. Revize bilgilendirme:
  İthal ve ihraç edilecek ürünler için miktar, fiyat değişiklikleri olabilir. Ino Danışmanlık uzmanları yapılması gerekenleri bildirir.
 3. Revize yapılması:
  Revize dosyanızı hazırlar, başvuru yapar. İşlem sonuçları hakkında bilgilendirmeler yapar.
 4. Şirket adres ve unvan değişikliği:
  Şirket adres ve unvan değişikliği zaman geçirmeden kuruma bildirilmelidir. Aksi halde yazışmalar doğru adrese ulaşamaz. çözümü güç sonuçlar doğabilir. Ayrıca tebligat yasasına göre sorumlu duruma düşülebilir.
 5. Tasdikli Suret Çıkartma
  Dahilde İşleme İzin Belgesi, İthalat ve İhracat Listelerinin kaybolması halinde, gazeteye ilan verilir. Gazete ilanı sunularak belgelerin tasdikli suretlerini çıkarır.
  Fotokopi veya noter tasdikli belgelerle ithalat veya yurtiçi piyasadan hammadde alımı yapılamaz.

 

DİİB – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ SÜRELERİ

Ino'nun HİZMETLERİ:

Dahilde işleme izin belgesi geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği süredir. İthalat veya ihracatın ek süreler dahil belge süresi içinde yapılması gerekir.

Belge süresi içinde gerçekleşen ithalat, ihracat miktar ve tutarlarının uyumlu olması yasal zorunluluktur. Belge süresi içinde yapılmayan işlemler belgenizin kapatılmasında değerlendirilmeye alınmaz.

Bilgilendirme:

 1. Ino Menfaatleriniz, sorumluluklarınız ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
 2. Firmanızın gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatlarınızı izler. Belirlenen sürelerde son durum raporları gönderir.

 

DİİB SÜRE TALEPLERİ:

Süre Başvurusu:

Belge süresinin bitimine müteakip en geç üç (3) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Süre Uzatma Şartları:

Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu süreler, belgenizin ihracat ve ithalat durumuna göre onaylanır veya ret edilir.
Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 ayrı süre çeşidi vardır.

 1. Yasal süre: Belge süresinin yarısı kadardır. Bir defaya mahsusolmak üzere verilir.
 2. Performans Süresi :
  Öngörülen ihracat taahhüdü USD değerinin %50 si gerçekleşmesi halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir.
 3. Süre Kaydırımı :
  Belge başlangıç tarihi ile ilk ithalat tarihi arasındaki sürenin üç ayı geçmemek kaydıyla belgeye kullanım süresi olarak eklenmesidir.
 4. Mücbir sebepler :
  Aşağıda belirtilen hallerden birisinin gerçekleşmesi halinde mücbir sebep olarak değerlendirilir.
  a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
  b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
  c) Belge sahibi firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
  d) Yükümlü firmanın iflası veya konkordato ilan etmiş olması
  e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
  f) Grev ve lokavt
 5. Haklı Sebep :
  Belge kapsamında ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için belge orijinal süresinin yarısı kadar ithalat süresi verilebilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili türlü işlem veya bilgi için Ino Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Belge süresi işlemleri için Sizin için yapabileceği bir hizmet mutlaka vardır.

 

DİİB PERFORMANS İZLEME HİZMETİ

Dahilde İşleme izin belgesi gerçekleşen ithalat, ihracat miktarları, ikincil işlem görmüş ürünü, üretim kapasitesi ve TEV hesaplamaları ile bir bütün olup sürekli izlenmesi, sorun yaşanmaması için zamanında tedbir alınması gereken aktif bir belgedir.

Ino Danışmanlık Dahilde işleme izin belgesi kullanımı başladıktan sonra müşterinin belge kapsamında ithalatını ve ihracatını izler. İthalat ve ihracat gerçekleşmelerini değerlendirir. İthalat fazlası ile ihracat açığı konusunda periyodik bilgilendirmeler yapar.

Tedbir alınması gereken konuları özellikle hatırlatır. Yapılan uygulamaları takip ederek müşterinin riske girmesini önleyici çalışmalar ve bilgilendirmeler yapar.

İzleme faaliyeti ve buna bağlı olarak alınan tedbirlerle riske girmeden yapılan işlemler sonunda belgenin kapatılması sorunsuz olarak gerçekleşir.

Danışmanlık, müşteri ile işbirliği halinde paylaşma ve çözüm üreterek çalışma şeklidir.

 

DİİB KAPATMA İŞLEMLERİ

Dahilde işleme izin belgesinin kapatılması, desteklerden yararlanılarak alınan hammaddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edildiğinin belgelenmesi, varsa TEV ödemesinin yapılmış olması ile gerçekleşebilir.

Dahilde işleme izin belgesinin müeyyidesiz kapanması, müşterinin danışmanından beklentisi ve istenen bir sonuçtur.

Belgenin müeyyideli kapanması, işlemlerin yeterince takip edilmemesi ve zamanda tedbir alınmamasından kaynaklanır.

 • İzleme ve son durum raporu:
  Ino Danışmanlık müşterisinin belge alımından kapatılıncaya kadar, belge kapsamında gerçekleşen ithal ve yerli alımları ile ihracatlarını sürekli izler.
  Hammadde sarfiyatlarına göre hesaplamalar yaparak, İhracat açığının olmaması için hazırlanan izleme (son durum) raporlarını belirli aralıklarla müşterisine gönderir.
 • Ino Danışmanlık müşterilerinin riske girmemesi için özel izleme ekibi hizmet vermektedir. Müşterinin bilmesi ve yapması gerekenleri detaylı olarak bildirir. Bu işlem belge kapsamında ithalat ve ihracat devam ettiği belge süresi sonuna kadar sürdürülür.
 • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütleri ile gerçekleşen ithalatları için son durum raporu hazırlayarak müşterinin varsa risklerini bildirir. Bir an önce eksiklerin tamamlanması ve kapatma dosyası hazırlıklarına başlanması için yönlendirir.
 • KAPATMA DOSYASINI hazırlar. TEV hesaplaması yapar. Varsa TEV ödemesinin yapılması için müşteriye bilgilendirme yapar.

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

Kapatma Başvurusu Süresi

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

Belge sahibi firmanın 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma başvurusu yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.

 

İhracat yükümlülüğü

Belge kapatma işleminde, ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak belge süresi içinde ihracatının yapılması yapılmış olmalıdır.

 

İthalat ve ihracat gerçekleşme tespiti:

İthal hammadde gümrük giriş beyannamesi ile mamulleri ihracatı gümrük çıkış beyannamesi ve eklerinden tespit edilir. Beyannameler açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmelidir. Doğruluğu net olarak tespit edilemeyen beyannamelerde kayıtlı ithalat ve ihracat işlemleri değerlendirmeye alınmayabilir.

 

Döviz Kullanım Oranı

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına oranı esas alınır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İPTALİ

İhracat amacıyla alınan Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında başarılı çalışma ile ithalat ve ihracat gerçekleşmeleri yapılarak belge kapatılabileceği gibi, ithalat ve ihracat işlemlerine başlanmayan, başlansa dahi ithalat sürecinde desteklerden yararlanılmamışsa belge iptal ettirilebilir. Bundan dolayı sorumluluk doğmaz.

Yanlış işlem yapmamak için Ino'ya danışmadan karar vermeyiniz.

Yanlış beyan edilerek belgenin iptal ettirildiğinin tespiti halinde 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre ceza ve faizleri ile birlikte tahsil edilir.

Belgenin iptal başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Dahilde İşleme İzin Belgesi Aslı ve Ekleri
 2. Başvuru dilekçesi (örneğini INO gönderecektir.)

Ino Danışmanlık uzmanları hizmet verdiği her konuda, bilgilendirme isteklerinizi karşılar. Talep edilmesi halinde hizmet sunar.

 

EKSPERTİZ RAPORU ÇIKARILMASI

Ekspertiz Raporu:

Kapasite Raporu düzenlenemeyen konularda ekspertiz raporu düzenlenir.

Ekspertiz raporu imalatın belirli bir sürecinde, sadece o ürünü ilgilendiren farklı hammadde ve miktarını belirlemek amacıyla ekspertiz Raporu tanzim edilebilmektedir.

Ekspertiz Raporu gerektiren iş ve işlemlerde, zamanında başvuru yapılması gecikmeyi önleyecektir. Ino Danışmanlık uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

 

DİİB MEVZUATI EKLENECEK

 

EKSPERTİZ RAPORU ÇIKARILMASI

'DİİB' Dahilde İşleme İzin belgesi işlemleri. İlgili yasaları, tebliğleri, genelgeleri ve sirkülerlerine uygun olarak düzenlenir, kullanılır ve süresi bitince kapatma işlemi yapılarak belge sahibinin yükümlülüğü sona erer.

Devlet desteği olan her iş ve işlemler özel kanunları, uygulamaları ve müeyyideleri bilinerek alınır, kullanılır, zamanı geldiğinde yükümlülüğün sona ermesi için kapatma işlemi yapılır.

Alınan her belge düzenlendiği yasaya göre değerlendirilir. Destekler yasalar değiştikçe lehte veya aleyhte gelen hükümlere göre farklılaşmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ithal veya yerli olarak vergileri ödenmeden alınan ham maddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edilmiş olması belge almanın amacıdır.

Yerli ve ithal hammaddelerin alımı, ihracatın yapılmasından sonra bu bilgiler Bakanlığın sisteminden görülebilmektedir.

Ino Danışmanlık uzmanları, İthalatları ve ihracatları değerlendirir. Hammadde sarfiyat hesaplamaları yapar. Varsa TEV durumunu tespit eder. Müşteriye ithalat ve ihracat durumlarını, kalan ithalatını ve yapılması gereken ihracatını rapor halinde bildirir.

Ino Danışmanlık, Müşterisine hizmet verdiği işle ilgili danışmanlığı birlikte sunar. Müşterinin özel olarak eğitim ve danışmanlık talebi halinde bu tür hizmetleri de sunar.

(İthalat (CİF $) / İhracat (FOB $) = %80 azami)

Hariçte İşleme İzin Belgesi HİİB

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ,

Hariçte İşleme İzin Belgesi, Eşyanın işleme, tamir veya yenilenmek amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi, İşlem görmüş olarak ithalat sırasında Gümrük vergisi ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasıdır.

Amaç, ihraç eşyasının satışını teşvik etmektir.

Ayrıca, işlem görmüş ürün halinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, geçici ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini sağlayan faaliyetleri kapsamaktadır.

Kaliteli ve uygun maliyetlerle yurtdışında işleme yaptırarak mamul halinde ithalatını yapmak için Hariçte İşleme izni almayı ihmal etmeyiniz.

INO'NUN HİZMETLERİ

 • Belge süresi ve taahhütlerinizle ilgili bilgilendirme yapar.
 • Belge alımından kapatılıncaya kadar danışmanlık yapar.
 • Belge başvurusunu yapar, takip eder ve sonuçlandırır,
 • Belge süre ve revizelerini yapar.
 • Belge kapatma dosyasıhazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

Vergi Resim Harç İstisnası

İhracatın artırılması, uluslararası rekabet gücü kazandırılması ve ihraç pazarlarının geliştirilmesi için,

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde “Vergi, Resim ve Harç İstisnası” uygulamasıdır.

İstisnalardan yararlanmak için Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

 

INO'NUN HİZMETLERİ

 1. Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
 2. Belge alım başvurusunu yapar, kurumdan takip eder, sonuçlandırır,
 3. Belge süre bitiminden önce taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
 4. Belgenizin süre uzatımı ve belge ile ilgili her türlü değişiklikleri, zamanında yapar.

Belge kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.