Kosgeb Destekli

İthalat İzinleri

Anasayfa » İthalat İzinleri


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İsgüm kontrol belgesi

İŞGÜM KONTROL BELGESİ, İthalatı yapılmak istenen kimyasallar için (boya, tiner, vernik, solvent, yapıştırıcı vb) alınması gereken “İthalat izin” belgesidir.

27.02.2017 tarihinden itibaren İŞGÜM KONTROL BELGESİ başvuruları Tek Pencere E-Başvuru Sistemine entegre edilmiştir. Bu tarihten sonraki tüm başvurular hem matbu, hem Tps üzerinden eş zamanlı yapılmaktadır.

TEK PENCERE SİSTEMİ BAŞVURU SÜRECİ

Ino, Tps sisteme giriş yaparak İşgüm kontrol belgesi başvurusunda bulunmak üzere ithal edilecek eşya için sistem girişi yapacaktır. Başvuru tamamlandığında sistem , İşgüm başvuru dosyasına eklenmek üzere başvuru formu oluşturacaktır. Daha sonra eski prosedürdeki gibi başvuru evraklarıyla birlikte İSGÜM’e elden başvuru yapılacaktır. Tek Pencere E- Başvuru sistemi tarafından çıktısı alınan Başvuru Detay Bilgileri Formu Kontrol Belgesi evraklarına eklenecektir.

Başvuru , kurum uzmanı ve İSGÜM Yöneticisi tarafından onaylandığında, Tek Pencere E-Başvuru Sistemi üzerinden işlem sonlandırılabilecektir.

Önemlidir! 27.02.2017 tarihinden itibaren İSGÜM’e yapılan Kontrol Belgesi başvurularında Başvuru Detay Bilgilerini içeren form ekli değilse başvurular kabul edilmeyecektir.

İSGÜM KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER !

-Kontrol belgelerinin müracaatı elden yapılacaktır. Kargo ile Kuruma gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

-Kontrol belgelerinde G.T.İ.P. numaraları 12 haneli olarak beyan edilecektir.

-Başvurular müracaat esnasında alınan sayı ile, İSGÜM’ün web sitesinden takip edilecektir.

-Kontrol belgesinin miktarı yazı ile yazılacak, Gümrükten adet ile düşüm yapılacak ise mutlaka belirtilecektir.

-Hatalı başvuru nedeniyle iade edilen dosyanın iade nedeni Kurumdan takip edilmelidir. Telefon ile dosyanın iade nedeni öğrenilemeyecektir. Bu nedenle dosyanın bizzat yerinde takip edilmesi gerekmektedir.

-İsgüm Kontrol Belgesi Müracaatlarında kullanılan “GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI” – TSE onaylı Sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanmak zorundadır. Aynı zamanda güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikasının da başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Ino Danışmanlık uzmanları Güvenlik Bilgi formları hazırlama yetkisi olan TSE den sertifikalı uzmanlardır.

 

İTHALATINDA İSGÜM KONTROL BELGESİ ALINMASI GEREKEN ÜRÜN LİSTESİ

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200°C ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmışham hafif yağlar
2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902.44 Ksilen izomerleri karışımları
32.08 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.00.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karmaçözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
40.05 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Lütfen çift tırnak gibi özel karakterler kullanmayınız.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda ve yemin ithalat izni – gıda güvenliği bilgi sistemi (GGBS)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği EK-II kapsamında ithalatı yapılmak istenen gıda maddeleri için alınması gereken izinlerdir.
Söz konusu izin genel olarak aşağıdaki ürün gruplarını kapsar. 2015/5 İthalat Denetimi Tebliği

 • Her türlü doğal meyve, sebze, baharat vb.
 • Alkollü ve alkolsüz içecekler
 • Sporcu Gıdaları
 • Enerji İçecekleri
 • Bisküviler, şekerlemeler, dondurulmuş gıdalar, tahıl ürünleri vb.
  Önemli: İçeriğinde %50’den fazla hayvansal kökenli bileşen (et, süt, yumurta vb.) bulunduran gıdaların ithalatı kontrol belgesi ile yapılmaktadır.

İzinler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) adı verilen elektronik sistem üzerinden alınmaktadır.

Ön bildirim adı verilen bu işlem için, mevzuata uygun şekilde hazırlanmış “içerik belgesi” ve “etiket örneği” ile başvuru yapılır ve ürünler Bakanlığın onayladığı etiket ile ithal edilir.

Söz konusu izinler, ürünün içeriğinde, üreticide, etiketinde ve mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı sürece geçerlidir. Ön bildirimi onaylanan ürünün her ithalatı öncesinde “sevkiyat bildirim” başvurusu yapılarak ithalat gerçekleştirilir.

İthal etmek istediğiniz gıda maddesinin izin süreci hakkında bilgi ve hizmet almak için Ino uzmanlarına danışmaktan çekinmeyiniz.

Kontrol belgesi

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/5, Gıda, EK-IA doğrultusunda;
İçeriğinde %50’den fazla hayvansal kökenli bileşen (et, süt, yumurta vb.) bulunduran gıdaların ithalatı için kontrol belgesi alınması zorunludur.
Kontrol belgesi alımı genel olarak aşağıdaki ürün gruplarını kapsar.
· %50’den fazla et, süt, balık, bal ve yumurta içeren gıdalar
· Tereyağı, peynir ve yan ürünleri
· Propolis, arı sütü, balık yağı içeren gıdalar
Kontrol Belgeleri, yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve söz konusu ürünlerin ithalatı Veteriner Sınır Kontrol Noktası olarak belirlenen gümrük kapılarından yapılır.

Bu ürünlerin ithalatında, “veteriner sağlık sertifikası” düzenlenir. İzinlerin geçerlilik süresi ürünün türüne göre 4, 6 ve 12 ay olmak üzere değişkenlik göstermektedir.

İthal etmek istenilen gıda maddesinin izin süreci hakkında bilgi ve hizmet almak için Ino uzmanlarına danışmaktan çekinmeyiniz.

Takviye edici gıda ruhsatı – ithalat izni

02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında;

Ürünlerin ithalat ve üretimini yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir.

Takviye edici gıda dosyası hazırlanırken ürününün içeriği iki başlık altında değerlendirilir.

 1. Tek bir etken maddeden oluşan gıda takviyeleri:

Bakanlık tarafından belirlenen bitki listesinde pozitif (P) olarak belirtilen ve tek bir botanikten veya “TGK Takviye Edici Gıdalar Tebliği” nde limitleri belirlenmiş tek bir besin öğesinden, vitaminden, mineralden veya botanikler dışında limitleri belirlenmiş besleyici ve fizyolojik etkileri bulunan tek bir bileşenden (etken maddeden) oluşan gıdaları kapsamaktadır.

Bu ürünlerin içeriğinde etken madde dışında katkı maddesi, aroma vericiler, işlem yardımcıları gibi maddeler bulunabilir.

 1. Birden çok etken maddeden oluşan gıda takviyeleri:

Yukarıda yer alan tanım doğrultusunda içeriğinde birden fazla bitki, vitamin, mineral (etken madde) bulunan takviye edici gıdalardır.

Tek ve birden çok etken maddeli takviye edici gıda izinlerinin incelenmekte ve sonuçlandırılmasında tek yetkili Ankara ve İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleridir.

Takviye edici gıda dosyalarının hazırlığı uzmanlık ve dikkat gerektiren önemli bir süreçtir. Hatalı hazırlanan bir dosya ile yapılan başvuru iade edilebilir. Ürüne tekrar izin alınmasını zorlaştırır.

Takviye edici gıda ruhsat dosyası hazırlığı, onaylanan ürün için gerekli ithalat izinlerinin alınması (GGBS veya kontrol belgesi) konusunda Ino güvenebileceğiniz tek adrestir.

Gübre ithalat izni

2015/1 sayılı İthalat tebliği kapsamında ithalatı yapılacak kimyasal gübreler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ön izin alınması gerekmektedir.

EK-6/A kapsamındaki kimyasal gübrelerin izinleri Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

EK-6/B kapsamındaki kimyasal gübreler için öncelikle Bakanlıktan tescil belgesi alınmalı, sonrasında uygunluk belgesi alınması gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bildirim kayıt belgeleri

İthalatı veya üretimi yapılacak Aşağıdaki ürün grupları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınması gereken belgelerdir.
Her ürün, kendi mevzuatına göre değerlendirilerek başvuru dosyası hazırlanır.

BİLDİRİM KAYIT BELGESİ:

 • Deterjan ve Yüzey Aktif Maddeler Bildirimi:
  Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında Tebliğ kapsamında ithalatı ve yerli üretimi yapılan her türlü temizlik ürünü ve bu maddelerde kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarak Bildirim Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Hijyenik Ped, Çocuk Bezi Vb Ürünler Bildirimi:
  Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi Ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında İthalatı ve yerli üretimi yapılan tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi vb ürünler piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarakBildirim Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Hava Aromatize Edici Ürünler Bildirimi:
  Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında ithalatı ve yerli üretimi yapılan ve bulunulan ortama hoş koku vermek amacı ile kullanılan ürünler piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarak Bildirim Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Havuz suyu Kimyasalları Bildirimi:
  Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında ithalatı ve yerli üretimi yapılan, yüzme havuzunda kullanılan çeşitli kimyasalların kullanılan piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarakBildirim Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Kuvvet Asit/Baz İçeren Maddeler Bildirimi:
  Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında ithalatı ve yerli üretimi yapılan kuvvetli asit veya baz içeren temizlik maddelerinin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılarak Bildirim Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.

 

Bildirim işlemleri kapsamında Ino tarafından verilen hizmetlerimiz;

 • Başvuru dosyasının hazırlanması
 • İlgili mevzuat kapsamında herhangi bir test yapılması gerekiyor ise konu hakkında bilgilendirme ve yönlendirme
 • Ürün formülü doğrultusunda TSE Sertifikalı uzman tarafından Türkçe Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması
 • Ürünlerin mevzuat doğrultusunda Türkçe etiket örneklerinin hazırlanması,
 • Belge onayı tamamlanıncaya kadar, Bakanlıkta takip edilmesi.

Garanti belgesi düzenlenmesi

Garanti Belgesi yasada belirtilen kurallara göre imalatçı veya ihtalatçı şirket tarafından düzenlenerek tüketicisine vermekle yükümlü olduğu belgedir.

GARANTİ BELGESİ İTHALATÇI VEYA İMALATÇI İÇİN NEDİR?

Satılan ürününde meydana gelen arızaların yasal olarak 2 yılık garanti süresi içinde ücretsiz olarak yapılmasını, yapılamıyorsa yenisi ile değiştirmesini garanti etmesidir. Tüketicinin ürünü kullanabilmesi için kullanma kılavuzu vermekle yükümlüdür.

Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi

Sanayi mallarının yurt içinde üretilmesi veya ithal edilmesi halinde belirlenen yasal ömrü süresince üretici veya ithalatçısı tarafından montaj, bakım ve onarımı için verilmesi zorunlu belgedir.

Kurum tarafından yeterli teknik kadro, takım, teçhizatı bulunan merkez adresine göre firmanın unvanı ile düzenlenir.

SSHYB alabilmek için Bakanlıkça bölgelere göre tespit edilen servis sayısına göre yapılan teknik servis sözleşmelerinin TSE kurumunda kaydının yapılmış olmalıdır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SSHYB almadan satış yapan firmalar, 100.000 , Teknik servis sözleşmesi yapılmayan her teknik servis için 10.000 idari para cezası öderler.

 

ÜRÜN STANDARDININ TESPİTİ:

Ürünün teknolojik özelliği çok sık değiştiğinden ithal ürünlerinin standart numarasının doğrulanması gereklidir. Ürün numunesi ve teknik özelliklerinin doğru tespit edilmesi, emin olunmaması halinde kurumdan yazılı görüş alınması, gümrüklerde beklemeden ithalatın yapılması menfaatinizedir.

 • 12 haneli G.T.İ.P numarası,
 • Ürünü tanıtıcı kısa bilgi,
 • Ürününüzün kullanım alanları,
 • Ürününüze ait açıklayıcı resim,

Bilgilerini Ino Uzmanlarına göndererek bilgilerinizi doğrulatmadan ithalata karar vermeyiniz.

KURUMDAN GÖRÜŞ ALINMASI:

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi “SSHYB” almak için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne görüş başvurusu için Ino Danışmanlıktan hizmet alınız.

Standardı doğru belirlenmeden TSE ‘ye yapılan başvurularda kurumlar arası yazışmalar işlem süresinin uzun sürmesine yol açabilir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ “SSHYB” ALIMI

Ino Danışmanlık, ürünlerinizin standartlarına uygun olarak servis ağınızın kurulmasını sağlar. Teknik servislerle firmanız adına sözleşmeler yapılarak bir yıl süreli servis ağı kurmaktadır.

Servis eksiğinin tamamlanması:

TSE denetimleri ile Teknik servisin sözleşme süresi içinde kapanması veya hizmet veremeyecek duruma düşmesi halinde yeni bir servisle sözleşme yapılarak servis eksiği tamamlanır.

SSHYB Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi 2 yıl geçerli olarak düzenlenir. Sözleşme yapılan servislerle tekrar sözleşmeler yaparak teknik servis sözleşme süresinin devamlılığı sağlanmalıdır.

Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin bitmesine 1 ay kala yapılması gereklidir.

Servis değişikliği yapılması halinde değişikliklerin 15 gün içinde Bakanlığa bildirilmelidir.

SORUMLULUKLAR

Tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi ilave ücret talep edilemez.

Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının (10) on iş günü içinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının;

Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.

Teknik servis sözleşmeleri

Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliği ekinde yer alan ürünler için belirlenen Kriterlerde teknik servis anlaşması yapılması zorunludur.

Teknik servislerin bu hizmeti verebilmeleri için Türk Standartları Enstitüsünden Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) sahibi olması gerekmektedir.

Aksi halde yapılan sözleşmelerin hiçbir geçerliliği yoktur.

Anlaşma yapılması gereken teknik servis sayıları, ithal veya ithal yoluyla tüketiciye satışa sunulan ürünün kullanım yaygınlığına farklılık göstermektedir.

Bakanlığın piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan firmalar için 100.000 TL, eksik her bir Teknik Servis için10.000 TL idari para cezası öngörülmüştür.

Sağlık Bakanlığı

Kozmetik ürün ithalat ve üretim bildirimleri

Türkiye piyasasına arzı yapılmak istenen kozmetik ürünler 5324 sayılı Kozmetik Kanun ve Kozmetik Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır. Kozmetik ürünlerin piyasaya arz ve denetim faaliyetleri Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından kontrol edilmektedir.

Kozmetik Ürün Bildirim sürecinde yeni ÜTS sisteminde Ino olarak verdiğimiz hizmetleri başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. Detayları ekli dosyada bulabilirsiniz.

 • Firmanızın Ürün Takip Sistemine ve EBS sistemine kaydedilmesi.
 • Mevzuat açısından zorunlu olan Sorumlu Teknik Eleman anlaşmasının sistem üzerinden onaylatılması.
 • Her bir ürünün içerik limitlerinin Kozmetik Mevzuatından kontrol edilmesi
 • Göndermiş olacağınız piyasaya arz esnasında kullanılacak Türkçe etiket ifadelerinin Bakanlık mevzuat ve kılavuzlarına göre hazırlanması.
 • Göndermiş olduğunuz dış ambalaj ve içerik sertifikalarında bulunan bileşen listelerinin karşılaştırılması
 • Ürünlerinizin bildirim başvurularının yapılması ve onay alınması.

Önemli Açıklama: 31.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/12 sayılı DTS Tebliği gereğince, ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüğü’ne Kozmetik Bildirim Kabul Belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı bildirimi yapılan kozmetik ürünler için Bildirim Kabul/İzin Belgesi adı altında herhangi bir belge düzenlenmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulama ile kozmetik ürünlerin piyasaya arzında tüm sorumluluğu firmalara yüklemiştir. Yapılacak olan denetimlerde kozmetik bildirimlerinin yapılmadığı, ürünlerinizin kanun ve yönetmeliklere uygun olmadığının tespit edilmesi halinde ağır idari yaptırımlar ile karşı karşıya kalmanız olasıdır.

Kozmetik ürün bildirim işlemleri, formül incelemesi, ürün etiket kotnrolü ve hazırlığı konusunda uzmanlarımızdan bilgi ve hizmet alabilirsiniz.

İthalat, ihracat permileri & kayıt belgesi

2015/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yer alan;

Uyuşturucu ve Psikotrop madde yapımında kullanabilecek kimyasalların ithalatı Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ruhsatına tabidir.

Bu maddelerin ithalatı ve üretimi uluslararası anlaşmalar kapsamında yetkili otoriteler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

Söz konusu kimyasallar ile yapılmak istenen işlem doğrultusunda Bakanlık tarafından düzenlenen belgeler ve açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 • İthalat Permisi ve Kontrol Belgesi:
  Söz konusu maddelerin ithal yolla Türkiye’ye gelmesi durumunda alınması gereken izindir. İlk defa izin alacak firmaların işlemleri denetimler ve soruşturma nedeniyle 2-3 ay sürebilmektedir. Sonraki izin başvuruları ise yaklaşık 10 işgünü içinde sonuçlanmaktadır. Belgenin geçerlilik süresi 6 aydır.
 • Yurtiçi Kayıt Belgesi:
  İlgili kimyasalların gümrükten devir yoluyla alımını yapan ve bu maddeyi imalatta kullanan firmaların alacağı izin belgesidir. Kayıt belgesi müracaatında bulunan firmanın sanayici olma şartı vardır. İzin takvim yılı sonuna kadar geçerlidir ve kimyasalın kapasite raporunda yer alan yıllık sarfiyatı üzerinden düzenlenir.
 • İhracat Permisi:
  Prekürsör uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların ihracatını yapacak firmaların alacağı izin belgesidir. İlk defa izin alacak firmaların işlemleri denetimler ve soruşturma nedeniyle 2-3 ay sürebilmektedir. Belgenin geçerlilik süresi 6 aydır.

Kontrol belgesi

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerden 2015/20 sayılı İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yer alan ürünler için düzenlenen izin belgeleridir.

Tebliğin Ek-1/A, 1/B ve 1/C ekli listeleri kapsamındaki ürünlerin kontrol belgeleri;

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Söz konusu listedeki ürünlerin birçoğu için ruhsatlarının önceden alınmış olması gerekmektedir. Ruhsatı olmayan ürün için kontrol belgesi başvurusu yapılamamaktadır.

Tebliğin Ek-2 sayılı listesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu denetimindeki içme ve mineralli suları kapsamaktadır.

Sağlık Bakanlığı kontrol belgeleri konusunda bilgi ve hizmet almak için Ino uzmanlarını arayınız.

Serbest satış sertifikaları (DEKLARASYON)

Türkiye’de imalatı yapılan kozmetik ürünlerin ihracatı için düzenlenen belgedir.

İhracatçı firma, ürünlerin Türkiye’de ürünle ilgili mevzuatlara uygun olarak üretildiğini ve direktiflere uygun kullanılması durumunda insan sağlığı açısından risk teşkil etmediğini beyan eder.

Sertifikanın onaylanabilmesi için kozmetik ürün bildirimlerinin eksiksiz yapılmış ve tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Diğer Resmi Kurumlar

Emniyet Genel Müdürlüğü uygunluk yazısı – İthal izni

2015/1 sayılı İthalat Tebliği’nin EK-4’ü kapsamında ithalatı yapılacak dürbün, silah, bıçak vb. maddeler için alınması gereken izin belgesidir.

Ürün(ler) gümrüğe gelmeden önce gerekli izinlerin izin alınması, ürünlerin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesinin önüne geçer. Ayrıca gümrüklü alanda geçen her gün için “ardiye ücreti” ödemek zorunda kalmazsınız.

Emniyet Genel Müdürlüğü ithal izni müracaat esnasında verilen proforma veya ticari fatura kapsamında düzenlenmekte olup, izin alınan takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

Epdk uygunluk belgesi

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Ek-1 ve Ek-2 sayılı eklerinde yer alan kimyasalların temininde EPDK’dan Uygunluk Yazısı alınması gerekmektedir.

Uygunluk Yazıları sadece sanayiciler ya da onların adına ithalat yapacak yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından yapılabilir.

İzin işlemlerine başlamadan önce muafiyet koşullarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin;

-Her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması,

-Azami 5 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithali,

-25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.

Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin;

-Yurt içinden temininde,

-Azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde,

Uygunluk yazısı olmadan ithal edilebilmektedir.

Önemlidir:

 • EPDK Uygunluk Yazısı taleplerinizin değerlendirilmesinde firmanın kapasite raporu ve fiili tüketimleri dikkate alınır.
 • Uygunluk yazısı düzenlenecek miktar kapasite raporunda yer alan sarfiyat miktarını geçemez.
 • Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar kapasite raporunda belirtilen miktara göre belirlenir.

EPDK Uygunluk Yazıları, G.T.İ.P numarası bazında düzenlenir ve düzenlendiği takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

Tapdk dağıtım yetki belgesi & bandrol onayı

TAPDK – TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ALKOLLÜ İÇECEK İTHALATI – DAĞITIM YETKİ BELGESİ VE BANDROL TALEBİ

Alkollü içki ithalatı ve üretimi yapılacak firmaların öncelikle TAPDK’ dan Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi alması gerekmektedir. Dağıtım Yetki Belgesi 2 yıl geçerlidir

Aynı zamanda, başvuruya konu ürün için de teknik bilgi ve analiz raporlarını içeren ürün (bandrol talep) dosyası hazırlanmalı ve Dağıtım Yetki Belgesi dosyası ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

TADPK izinleri konusunda hizmet almak için Ino uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Önemli: Dökme alkollü içki ithalatı yapılamamaktadır.

Evrak Tasdik İşlemleri

İhracat yapılacak bazı ürünler için karşı ülkenin resmi kuruluşları tarafından bazı belgelerin onaylatılması talep edilebilir.

Onayı istenen belgeler genellikle menşe şahadetnamesi, fatura, sağlık sertifikası gibi belgelerdir. Talep edilmesi durumunda bu belgeler ihracatı yapılacak ülke temsilciliklerinden onaylatılmalıdır. Aksi halde ürünleri alan firma kendi gümrük işlemlerini yapamamaktadır.

Her ülke temsilciliğinin evrak tasdik işlemleri ile ilgili talepleri farklı olabilmektedir. Elçiliklerin evrak onay prosedürleri, maliyetleri konusunda bilgi ve hizmet almak için Ino’dan hizmet alabilirsiniz.