Kosgeb Destekli

Duyurular

Anasayfa » Duyurular
    09.06.2017 tarihinde yayınlanan Gümrük Bakanlığı yazısına istinaden;  DIR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında beyan edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin...
DEVAMINI OKU
  12.06.2017 tarihinde yayınlanan Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden, eksik ihracatı bulunan ancak süresi içerisinde hak ettiği süre müracaatlarını yapmayan/yapılmayan kapatma...
DEVAMINI OKU
  12.06.2017 tarihinde Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıya istinaden; müeyyideli veya iptal edilerek kapanan Dahilde İşleme İzin/Belgelerinin tekrar değerlendirilmek üzere...
DEVAMINI OKU
  02.06.2017’de Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tıbbi cihazların kayıt işlemleri için hizmete açılmıştır. Bu kapsamda ÜTS’nin kullanımı ile ilgili bilgilendirmeleri...
DEVAMINI OKU
    Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 02.06.2017 tarihli  “Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru” başlıklı duyurusu...
DEVAMINI OKU
    01.06.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu  ”2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme-1 Hakkında” duyuru yayınlamıştır....
DEVAMINI OKU
    23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde, ÜTS’nin 5. ve son Çalıştayı İzmir’de yapılmıştır. TÜBİTAK Bilgem YTE ve TİTCK ev sahipliğinde...
DEVAMINI OKU
Yönetmelik Ekleri Değişikliği Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/237 ve 2017/238 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik...
DEVAMINI OKU
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulmuş olan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak,...
DEVAMINI OKU
Kontrol belgelerinin düzenlenmesinde ithal edilecek kimyasallar için Güvenlik bilgi Formunun hazırlanması şartı eklenmiştir. Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına...
DEVAMINI OKU
  Ekonomi Bakanlığı, Navlun Desteği ile ilgili çalışmaları başlatmış ve dikkat edilecek hususlar İhracatçı Birlikleri’ne iletilmiştir. Deniz Yolu, Kara Yolu...
DEVAMINI OKU
KARARLAR Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (YENİ) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar – 2012 – 3305 (Güncel) (19.06.2012...
DEVAMINI OKU