Kosgeb Destekli

Yabancı Personel İşlemleri

Anasayfa » Yabancı Personel İşlemleri


Yabancı Personel Çalışma İzni
Bakanlık Çalışma izni başvuru dosyalarını aşağıdaki kriterleri dikkate alarak kapsamlı inceleme yapar.

 • İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
 • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
  Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

ÇALIŞMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN;

Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.

TÜRKİYE’DE BİR İŞVERENİN YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRABİLMESİ İÇİN;

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

YABANCILARA VERİLECEK ÜCRET ALT SINIRI:

İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işlere göre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlık’ça belirlenmiştir.

İşverenin ödemesi gereken brüt ücretler;

 1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.
 2. Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleri için asgari ücretin 4 katıdır.
 3. Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.
 4. Ev hizmetlerinde, Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.
Ev Hizmetleri Çalışma İzni

Ev hizmetlerinde yabancı çalıştırabilmek için Bakanlık;

 • Hasta bakımı için sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Yaşlı bakımı için 65 yaşını geçmiş olması aranmaktadır.
 • Çocuk bakımı için ailenin şartları, geliri ve çocuğun yaşı dikkate alınmaktadır.
 • Erkek yabancılar için, hasta veya yaşlının ciddi bakım gerektirdiğinin kanıtlanması istenmektedir.

INO Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Çalışma izni başvurusu için bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekenler.

 • Türkiye’de vizeli veya vize muafiyetli kalış süresi içinde mi? Süresini geçirmiş kaçak duruma düşmüş mü?
 • Yabancı Türkiye’de farklı bir işverenin yanında çalışma izinli olarak çalışıyor mu? Çalışıyorsa çalışma iznin bitmesine ne kadar gün kaldı?
 • Yabancı Türkiye’de mi/ yabancı ülkede mi?
 • Ev hizmetlerinde yabancı verilecek ücret?

Bu bilgiler ve olasılıklar incelendikten sonra işlemlere başlanması halinde başvuru dosyası daha kısa sürede sonuçlanır.Yabancıya verilecek ücret:

Yabancının brüt ücreti alt sınırı Bakanlıkça belirlenen brüt asgari ücrettir. Bunun altında ücret ödenemez. İşveren bu ücretten, SGK primi, İşsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisini düşerek ilgili kurum hesaplarına, kalan ücreti yabancı adına açılan banka hesabına ödemekle yükümlüdür.

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancının brüt ve net ücreti ile vergileri aşağıdadır.

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ
( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )
Brüt Ücret 1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL
Gelir Vergisi 226,63 TL
Damga Vergisi 13,49 TL
Kesintiler Toplamı 506,75 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekâr ve Çocuksuz)
133,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)
1.404,06 TL

Yabancının işe başlaması ve sigortalılığı:

İşveren çalışma izni onay tarihi itibariyle ve 30 günü geçmemek kaydıyla yabancının sigortasını işlemlerini tamamlayarak işe başlatmakla yükümlüdür. 30 günü geçmesi halinde çalışma izni geçersiz duruma düşer.

Yabancının çalışma izni geçerlilik süresi içinde sigortalılıktan çıkarılması halinde çalışma izni süresi uzatılmaz. Yasal olarak ödemeyen tüm vergiler 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre faiz ve cezaları ile birlikte işverenden tahsil edilir.

NOT: Başvuru kararı vermeden önce bu bilgilerin güncelliği hakkında son durum bilgisi almak için (312) 5505050 veya (212) 5730101 aramadan karar vermeyiniz.

Ev hizmetlerin yabancı çalıştırabilmek için INO uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izni sadece başvuru yapmaktan ibaret değildir.
Yabancının ve işverenin yasal şartlarının yeterli olması yanında yükümlülükleri yerine getirmesini de gerektirir.

Aşağıdaki konular, başvuru yapılıp yapılmaması konusunda firmanızı yönlendirici bilgiler içerir.

Ino uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz. Her adımda sizinleyiz.

 1. Türkiye Konsolosluktan Çalışma vizesi başvurusu:
  Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancılar, uyruğundan bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Konsolosluğu veya Temsilciliğine, gerekli bilgi ve belgeleri sunarak, talep edilen harç veya vize ücretlerini ödeyerek çalışma vizesi başvurusu yaparlar.
  Yabancı Personel Çalışma İzni başvurusu, Konsolosluktan alınan başvuru referans numarası kullanılarak yapılır.
 2. Doğrudan Bakanlığa başvuru:
  07.01.2014 tarihinden önce en az 6 aylık süreli olarak ikamet izni alınmış, ikamet izni randevusu alınmış olanlarla, Türkiye’de ikamet izinli olarak daimi ikamet edenler, ailesi yanında kalan çocuklar vb. ikamet izinleri olan yabancılar doğrudan Bakanlığa başvuru yapabilirler. Bu bilgilerin uygulama değişikliği hakkında başvuru öncesi son durum bilgisi almak için (312) 5505050 / Dahili: 239 veya (212) 5730101 / Dahili: 239 aramadan karar vermeyiniz.

INO Danışmanlık, Yasa ve uygulamalardaki değişikleri güncel takip eder. Hassas inceleme yaparak, işveren ve yabancı için doğru olan kararın verilmesi ve riske girmelerin baştan önler.

Çalışma izni verilmesini doğrudan etkileyen konular:

 • Çalışacak yabancı Türkiye’de mi?
 • Türkiye’de ise, pasaport süresi en az 14 aydan fazla mı?
 • Türkiye’de vizeli veya vize muafiyetli kalış süresi içinde mi? Süresini geçirmiş kaçak duruma düşmüş mü?
 • Yabancı Türkiye’de farklı bir işverenin yanında çalışma izinli olarak çalışıyor mu? Çalışıyorsa çalışma iznin bitmesine ne kadar gün kaldı?
 • İşverenin sermayesi, çalışan Türk vatandaşı sayısı, yabancının yapacağı görev,
 • İşverenin yabancıya vermek istediği ücretin yasal şartlara uygunluğu,
 • İşverenin ihracat yapıp yapmadığı vb. Soruların cevaplarına ihtiyaç vardır.

Ayrıca;

 • Yabancı çalışma izni onaylandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sigortalı yapılarak işe başlatılmalıdır. Aksi halde çalışma izni geçersiz olur.
 • Yabancıya yasal olarak uygulanacak ücret Türkiye’deki asgari ücretin katları şeklinde uygulanır. Asgari ücretin 1,5 katı, 3 katı, 4 katı, 6,5 katı şeklinde uygulanır.
 • Yabancı personel ücretleri yasada belirtilen brüt miktar üzerinden sigortalanarak başlatılır. Yabancı adına bankada açılan hesaba yatırılması yasal zorunluluktur.
 • Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK primi için bildirim yapılarak her ay işçi ve işveren hisselerinin SGK kurumu hesabına yatırılmalıdır.
 • Yabancının izinli olması, Yurtdışına gitmesi halinde de bu ödemelerin yapılması zorunludur. Yabancının yıllık veya ücretsiz izin uygulaması yoktur.

Bildirim yükümlülükleri:

İşveren yabancının işten ayrıldığını Çalışma Bakanlığı’na ve SGK Kurumuna gerekli evrakla birlikte bildirim yapmakla yükümlüdür. Aksi halde idari para cezaları ödenir.

Çalışma izin türleri

Yabancılar alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabilirler.

 1. Süreli çalışma izni
  Belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla “bir yıl” süreyle verilir.
  Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.
  Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir
 2. Süresiz çalışma izni
  Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni
 3. Bağımsız çalışma izni
  Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile Bağımsız çalışma izni verilebilir.
 4. İstisnai haller
  1. Türk vatandaşı ile evli olanlar;
  2. Yerleşmiş sayılan yabancılar;
  3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları;
  4. Türk vatandaşlığını kaybedenler;
  5. İskan Kanunu kapsamında olanlar;
  6. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları;
  7. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler;
  8. Kilit personel niteliğindeki yabancılar vb.
   Yabancılar istisnai haller kapsamında çalışma izni alabilirler.

Çalışma izni muafiyetleri?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı kanuna dayalı yönetmeliğin 55 maddesi (c) ve (ç) bentleri kapsamında çalışacak yabancılar için çalışma izninden muafiyet tanımıştır.

(c) ve (ç) bentleri kapsamında amaçlarına uygun vize ile giriş yapan yabancılara;

Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren, bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş çıkış yaparak yasal çalışma yapabilirler.
Yasa yayım tarihi: 22.01.2015/29244

Bu durumda bilinmesi gerekenler:

( c ) Bendine göre: Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelenler.

( ç ) Bendine göre: Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla;

ÖNEMLİ NOT: Bu uygulama ile sadece çoklu giriş, çıkış hakkı sağlayan ikamet izni alınması uygulaması kaldırılmıştır. ( c ) ve ( ç ) bentleri kapsamında amacına uygun vize ile giriş yapan yabancılar, sigortalılık ve sosyal güvenlik kurallarına uymak kaydıyla ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

Madde 55, (c) ve (ç) bentleri dışındaki maddeler kapsamında çalışacak yabancılar çoklu giriş çıkış için ikamet izni almakla yükümlüdürler.

Çalışma izni ve İkamet izni harç tutarları

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları 01.01.2017 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınacaktır.

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Bu doğrultuda ilgili harç ve değerli kağıt bedeli tutarları aşağıda belirtilmiştir;

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2017 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır). 537,50 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 1075 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 1612,50 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 5375 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİBakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden, alınacak olan değerli kağıt bedeli 63 TL

 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığı’na ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

-Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
-Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

 1. C. Ziraat Bankası
 2. Vakıflar Bankası
 3. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmemektedir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

NOT: Daha önceki uygulamada, ikamet izin harç tutar bedelinden muaf tutulan yabancılar (Suriye uyruklular, Türkmenistan uyruklular…vb) yeni uygulama ile birlikte herhangi bir harç ya da değerli kağıt bedelinden muaf tutulmayacaklardır. Kendilerinin harç muafiyetleri bu uygulama ile birlikte sona ermiştir.

İdari Para Cezaları – 2016

Güncelleme tarihi 07 Ocak, 2016

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2015 (TL) CEZA MİKTARI 2016 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8,381 TL 8,848 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 835 TL 881 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3,350 TL 3,536 TL
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 417 TL 440 TL
 1. Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 2. Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
 3. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.

Doğrudan yabancı yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutularak daha kolay şekilde verilebilmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda irtibat büroları dahil çalışacak Yabancılar yabancı uyruklu kilit personeli ifade eder.

İrtibat bürolarında, Büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye çalışma izni verilir.

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

 1. Şirkette yapacağı göreve göre çalışma izni alabilmesi için;
  1. Şirketin üst yönetiminde veya yürütme pozisyonunda olmak.
  2. Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
  3. Şirketin denetçilerinin, teknik ve idari personelini denetlemek,
  4. Yeni personel almak veya işine son vermek veya bu konularından en az birinde görev alan şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı vb görevler yapan kişidir.
 2. Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip, İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişidir.

Doktorlara Çalışma İzni

22.02.2012 tarih ve 28212 sayılı yönetmelik ile Doktor, hemşire, Hekim vb. meslek sahibi yabancılar, Diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç olmak üzere özel Sağlık Kuruluşlarında çalışabileceklerdir.

Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin, Yüksek Öğretim kurumundan (YÖK) denkliği onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescilleri yapılmış olmalıdır.

Ancak Doktor, hemşire, Hekim vb. Yabancı Sağlık Meslekte çalışanlar muayenehane açamazlar.

Üniversitelerin Türkçe Öğretimi sonucu Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu Kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olunmalıdır.

Çalışma İzni Süre Uzatma İşlemleri

Yabancı personel çalışma izni ilk başvuruda en çok bir yıl süre ile verilir.

Çalışma izin süresi bitiş tarihinden geriye doğru iki ayın başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde başvurunun yapılmış olması gerekir.

Çalışma izni süre uzatımında çalışma izni kartı düzenlenir. Kartın süresi başlangıcı, önceki çalışma izni kartı bitiş tarihi olarak uygulanır.

Çalışma izni süre başvurusu 60 gün içinde yapılmaması halinde süre uzatma hakkı sona erer. Takipsizlik ve ihmaller yeniden çalışma izin başvuru yapılmasına sebep olabilir. Bu durumda çalışma izninde süre kesintisi olur.

Yabancının SGK ödemelerinin yatırılmamış olması, SGK’dan kaydının kapatılması hallerinde süre uzatımı yapılmaz. Ayrıca ödenmeyen SGK ve vergiler 6183 sayılı amme alacakları kanununa göre işverenden tahsil edilir.

Çalışma izni, aynı işyeri ve aynı meslekte çalışmak kaydıyla en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

Çalışma izni ile üç yıllık kanuni çalışma tamamlanınca aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

İşveren ve Yabancı Yükümlülüğü

Yabancı personel çalışma izni alacak işverenin sahip olması veya uygulaması gereken yükümlülükleri vardır,

Bunlardan birisinin olmaması halinde yabancı personel çalışma izin başvurusu onaylanmayabilir,

Çalışma izninin olumlu sonuçlanma şansının yüksek olması, Bakanlık değerlendirme kriterlerini kapsayan bir dosya hazırlanması ile sağlanabilir,

INO uzmanlarının ret edilme risklerini en aza indirebilmek için, ön inceleme yaparak hazırladığı dosya ile onaylanma şansını en yüksek seviyeye çıkarır,

İşverenin aşağıdaki konuları hassasiyetle izlemesi ve zamanında işlemleri başlatması yasal sorumluluktan korur.

 • Elektronik başvuru süresi,
 • Elektronik başvurudan sonra dosya teslimi,
 • İşe başlatma şartı,
 • Brüt asgari ücret uygulaması zorunluluğu,
 • İşverenin bildirim yükümlülüğü,
 • İşverenin İşe başlama bildirimi,
 • İşverenin İşten ayrılma bildirimi,
 • Ev hizmetleri ve devlet ihalesi kapsamında alınan işler dışında çalıştırılmak istenen her bir yabancı için 5 Türk vatandaşı çalışıyor olması zorunludur.

Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği

Türk ve yabancı uyruklu çalışanlar 5510 sayılı Kanun’a göre uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılır.

Yabancı bir ülkedeki bir kuruluşun adına ve hesabına çalışma üzere Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi ülkelerinde sosyal güvenlik mevzuatına tâbi iseler Türkiye’de sigortalı sayılmazlar.

Bu uygulamalar genel sağlık sigortası, İş kanunu, işsizlik sigortası açısından farklıdır.

Yabancıların vizeli veya vize muafiyeti ile Türkiye’ye girişlerinden itibaren sigortalılıkları ve ülkesinin Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olup olmadığı bilgisine sahip olmaları gerekir.

Yabancılara Yasak Meslek ve Görevler

Yabancılara yasak meslekler ve görevler yasada belirtilmiştir.

Türkiye karasuları dahilinde kara suları dahilinde midye, sünger, inci, mercan, sedef, kum, ve çakıl ihracı, Türkiye sınırları içerisinde hava yolu ile yük ve yolcu taşıma, maden hakkı, sendika kuruculuğu, seyahat acentelerinde mes’ul müdürlük, gümrük müşavirliği, kooperatif yönetim kurulu üyeliği, eczacılık, gözlükçülük, veterinerlik, hakimlik ve savcılık, avukatlık, noterlik, özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevliliği.

Yabancı Personel Gerekli Belgeler

Yabancıların Türkiye’de yasal çalışma yapabilmeleri için sunmaları gereken evraklar;
İrtibat Büroları, Eğitim Sektörü, Eğlence Sektörü, Havacılık Sektörü, Ev Hizmetleri Sektörü, Sağlık Sektörü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları, Turizm Sektörü, Şirketler, dernekler, doğrudan yabancı yatırımcılar vb. sektörlere göre değişebilmektedir.

Ayrıca, işverenin yabancı işçi çalıştırmadaki yükümlülükleri, bilmesi gerekenler çalışma izni onayını doğrudan etkilemektedir.

Dernekler gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Vergi Borcu Yoktur yazısı, Mernis sistemine adres kaydı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Doğrudan yabancı yatırımlar gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, başvuru Formu, sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi,

Her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı çalıştırma şartı, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Ticaret sicil gazetesi Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu,

Vergi Borcu Yoktur yazısı, yüklenici belgesi, çalışan mühendislerin maaş bordroları, Mernis sistemine adres kaydı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Mühendis olanlar için YK denklik belgesi, Şirket ortağı için borcu olmadığına dair BAĞKUR yazısı, Türkiye’de bulunma kanıtı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi Meslek odası üyelik belgesi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Eğitim Sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Vergi Borcu Yoktur yazısı, Mernis sistemine adres kaydı, Kurum açma ve öğrenime başlama izin ve ruhsatnamesi, Şirket ortağı için borcu olmadığına dair BAĞKUR yazısı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Eğlence sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Vergi Borcu Yoktur yazısı, Mernis sistemine adres kaydı, Turizm işletme ve yatırım belgesi, Şirket ortağı için borcu olmadığına dair BAĞKUR yazısı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Ev Hizmetleri sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, Sağlık raporu, işveren yabancı uyruklu ise pasaport sureti,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Havacılık sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, İşletme ruhsatı, işveren yabancı uyruklu ise pasaport sureti,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, pilot lisansı.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Mühendisler ve Şehir Plancıları gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, yüklenici belgesi, Çalışan ürk Mühendislerin maaş bordroları

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, yabancı şirket Ortağı ise BAĞKUR kaydı, YÖK denklik belgesi, atama yazısı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir, meslek odası üyelik belgesi,
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Sağlık sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, yüklenici belgesi, Çalışan ürk Mühendislerin maaş bordroları

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, yabancı şirket Ortağı ise BAĞKUR kaydı, YÖK denklik belgesi, atama yazısı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir, YÖK denklik belgesi, yabancı şirket Ortağı için BAĞ-KUR kaydı

Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Turizm sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, yüklenici belgesi, Çalışan ürk Mühendislerin maaş bordroları

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, yabancı şirket Ortağı ise BAĞKUR kaydı, YÖK denklik belgesi, atama yazısı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir, YÖK denklik belgesi, yabancı şirket Ortağı için BAĞ-KUR kaydı

Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

YÖK denklik gerekli belgeler

Yabancı ülkelerde Diploma mesleği mühendislik olarak üniversiteyi bitiren Türk ve yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de mühendislik yapabilmeleri ve çalışma izni alabilmeleri için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan Denklik Belgesi başvurusu yaparak almaları gerekmektedir.

YÖK denklik belgesi Yabancının bitirdiği üniversite ile Türkiye’deki üniversite eğitimi denkliğinin onaylanması halinde denklik belgesi verilebilir.

Yabancının bitirdiği üniversite ile Türkiye’deki üniversite eğitimi Denkliği yoksa, yabancı Türkiye’de YÖK tarafından sınava tabi tutulur.

Yabancının sınavı kazanması halinde denklik belgesi verilir. Aksi halde verilmez.

Yabancılara İkamet İzinleri

Yabancılar Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, Türkiye yasalarına göre kendilerine tanınan haklardan yararlanabilirler.

Her defasında en fazla iki yıllık süre ile verilen kısa dönem ikamet izni:

NOT: 4817 sayılı kanuna dayalı yönetmeliğin 55/c ve ç bentleri kapsamında çalışacak yabancılar, amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, bir yıl içinde 90 gün ile sınırlı olmak üzere ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

Her defasında en fazla üç yıllık verilen aile ikamet izni
Öğrenim sürelerine göre verilen öğrenci ikamet izni.

Süre sınırı olmaksızın verilen uzun dönem ikamet izni.

Her defasında en fazla bir yıllık süre ile verilen insani ikamet izni

Başlangıçta 30 gün, her defasında altı aylık sürelerle uzatılabilen, toplam süresi üç yılı geçmeyen insan ticareti mağduru ikamet izinleridir.

İkamet izni alabilme şartları ve kısa dönem ikamet izni alınabilecek konular, çalışma hakkı sağlayan ikamet izinleri hakkında detaylı bilgi almak için;

INO ile çalışmıyor olsanız dahi aramaktan çekinmeyiniz.

İkamet izni INO hizmetleri

İkamet izinleri, yabancıların Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun olarak verilir. Yabancının Türkiye’deki resmi kayıtlarında geçmişi hakkındaki bilgiler, kaçak durumda olması ikamet izni alımını engelleyebilir.

Yabancılar, Türkiye yasal şartlara uygun yaşamlarını sürdürmeler, ikamet izinleri süresi kadar kalmalı, daha fazla kalacaksa zamanında süre uzatma işlemini yapmalıdır.

Valiliklerin uygun bulduğu ikamet izni taleplerini, ikamet izni kartı düzenlenmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü düzenlenen ikamet kartlarını, yabancının başvuru formunda yazılı adrese posta ile gönderir.

Ino Danışmanlığın bilgilendirme, yönlendirme, işlemleri zamanında başlatma ve sonlandırma hizmetlerinden yararlanmak için aramayı ihmal etmeyiniz. Valiliklere başvuruda yabancının bulunması ve başvuru formunu imzalaması gereklidir.

Yabancı ikamet izin kartının verildiği tarih ve süresi yazılıdır. İkamet izin süresinin son 60 günü itibariyle ikamet izin süresinin uzatılması için başvuru zorunludur. Aksi halde yabancı personel yurtdışına çıkmak zorunda kalacaktır. Ino Danışmanlık bu aşamaları takip ederek yabancıyı zamanında bilgilendirir.

 1. İkamet izni kullanım süresi içinde ikamet izni adres ve ikamet izni işyeri değişikliği olması halinde bu değişikliklerin kuruma zamanında bildirilmesi yasal yükümlülüktür.
  Bilgilendirme ve işlemleri tam zamanında başlatma:
 2. Ino Danışmanlık, yabancıya ikamet izinli olarak kaldığı sürece, tüm süreçleri ve yapılması gerekenleri içeren bir izin kullanım kılavuzu verir.
  Ino Danışmanlık, yabancı için yapılması gereken tüm işlemleri zamanında bildirir. Talep halinde dosyasını hazırlar ve tam zamanında işlemleri başlatır ve sonlandırır.

Montaj, Bakım, Onarım, Tamir ve Eğitim Amaçlı Vize ile Yasal Çalışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı kanun 55 maddesi (c) ve (ç) bentleri kapsamında montaj, bakım, onarım, tamir ve eğitim amaçlı çalışacak yabancılar için 22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı yönetmelik değişikliği yaparak (c) ve (ç) bentleri için geçerli olmak üzere ikamet izni alınması uygulamasını kaldırmıştır.

Bu durumda yabancılar, amaçlarına uygun vize ile giriş yatıkları tarihten itibaren, bir yıl için çoklu giriş ve çıkış yaparak 90 gün ile sınırlı çalışma haklarını ikamet izni almadan kullanabilirler.

Bu uygulama ile sadece çoklu giriş ve çıkış hakkı kullanabilmek amacıyla alınan ikamet izni alımı kaldırılmış, şirketlere ve yabancı çalışanlarını önemli kolaylık sağlanmıştır.

Yabancıların ve işverenlerin bir yıl içinde 90 günü aşan çalışmaları olması halinde kaçak çalışma kabul edilir.

Kısa süreli veya değişik ülke ve işlerde görev alan yabancılar için önemli kolaylık sağlanmıştır.

90 gün ile sınırlı sürenin yeterli olmaması halinde, ilk başvuruda bir yıl, sonraki başvuruda 2 yıl, üçüncü başvuruda 3 yıl süreli alınabilen yabancı personel çalışma izni alınmalıdır.

Yabancı çalışma izinli olduğu süre içinde yurtdışında toplamda 180 günden fazla kalmamak kaydıyla çoklu çıkış ve giriş yapabilir.

İkamet İzni Süre Uzatımı

İkamet izinleri, ikamet kartı üzerinde kayıtlı süresi kadar geçerlidir.

İkamet izni süre bitiş tarihinden önceki 60’ncı günün başlangıcından itibaren ikamet izni süre uzatma başvurusu yapılmalıdır.

Resmi kurum süre uzatma başlangıç tarihini, sürenin bitiş tarihinden itibaren başlatarak Süre uzatma işlemini tamamlar.

Süresi içinde yapılan süre uzatma başvurusu, önceki ikamet izni bitiş tarihinden sonra düzenlenmesi, yabancı için hak kaybına sebep olmaz.

Süresi zamanında uzatılmayan ikamet izinleri, izinli kalınan süreleri kesintiye uğratır. Bu yabancı için daha sonra kullanabileceği haklarının kaybına sebep olur.

Ayrıca, ikamet izinsiz geçen süreler kaçak çalışma kabul edildiğinden, yabancıya idari para cezası uygulanır. Sınır dışı edilebilir. Kaçak kalınan süreye göre Türkiye’ye giriş yasağı konabilir.

İkamet izni süre uzatma başvurusu yapanlara harca tabi olmayan belge verilir. Bu belge ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar Türkiye’de ikamet hakkı sağlar.

İkamet izninin adrese teslim gönderimi:

Valiliklerce onaylanan ikamet kartları, Göç İdaresi genel Müdürlüğü tarafından yabancının başvuru sırasında verdiği adrese teslim olarak gönderilir. İkamet izni kartları elden teslim edilmez.

Bu kural Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değişiklik yapılmadığı sürece hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez. Yabancıların bu kurallara özen göstermeleri işlem süreçlerini kısaltır.

İkamet izni süresini uzatma başvurusu yapmayan yabancılar, İkamet izni süre bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmakla yükümlüdür.

10 günlük sürenin geçmesi halinde kalınan süreler kaçak süre kabul edilir. Kaçak kalış süresine göre para cezası uygulanır. Giriş yasağı konabilir.

İkamet İzninden Muaf Olan Yabancılar

 1. Anlaşmalı Ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşması olan ülke vatandaşları ikamet izninden muaftırlar.
 2. konsolosluk ve diplomasi memurları: Dışişleri Bakanlığınca bildirilen, Türkiye’de görevli konsolosluk ve diplomasi memurları aileleri
 3. 90 güne kadar vizeli veya vize muafiyeti ile gelenler: Yabancının ülkesinin Türkiye ile ikili veya çok taraflı anlaşmasında belirlenen Vize veya vize muafiyeti süresinde, 90 güne kadar vizeli veya vize muafiyeti ile gelenler.
 4. Doğumla Türk vatandaşı olanlar: Çıkma izni ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile üçüncü dereceye kadar olan alt soyları.
 5. Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışanlar: Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri belirlenmiş olanlar,
 6. Diplomasi ve konsolosluk memurları: Yabancı ülkelerin Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
 7. Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar.

Kayıt belgesi verilmesi

Kimlik bilgilerini içeren ve uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten yabancılara, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir.

Kayıt belgesi; Gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına imkân sağlar. Harca tabi değildir.

Kimlik Belgesi Verilmesi

Uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten yabancılara, altı ay süreli Yabancı kimlik numarasını içeren, 6 ayda bir süresi uzatılabilen, Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi düzenlenir.

Çalışma izni, İkamet İzni, Montaj amaçlı ikamet izni, Öğrenci ikamet izni, Ev Hizmetleri ikamet izni, Eğitim için ikamet izni, eğlence sektörü ikamet izni, oteller çalışma ve ikamet izni almak için

INO Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Çalışma izni ve İkamet izni harç tutarları

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları 01.01.2017 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınacaktır.

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

Bu doğrultuda ilgili harç ve değerli kağıt bedeli tutarları aşağıda belirtilmiştir;

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2017 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır). 537,50 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 1075 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 1612,50 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 5375 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİBakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden, alınacak olan değerli kağıt bedeli 63 TL

 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığı’na ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

-Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
-Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

 1. C. Ziraat Bankası
 2. Vakıflar Bankası
 3. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmemektedir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

NOT: Daha önceki uygulamada, ikamet izin harç tutar bedelinden muaf tutulan yabancılar (Suriye uyruklular, Türkmenistan uyruklular…vb) yeni uygulama ile birlikte herhangi bir harç ya da değerli kağıt bedelinden muaf tutulmayacaklardır. Kendilerinin harç muafiyetleri bu uygulama ile birlikte sona ermiştir.