Kosgeb Destekli

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu Kuruluşu

Anasayfa » Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu Kuruluşu


Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu

Türkiye’de şirket, şube ve İrtibat bürosu kuruluşunda yapacağınız faaliyetlere göre kuruluş yeri seçimi, sermaye yapısı, çalışma usulleri hakkında Ino Danışmanlık uzmanları bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar.

HİZMETLERİMİZ:

 • Şirket kuruluşları: Anonim şirket, Limited Şirket, Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye Şubesi ve İrtibat bürosu kuruluşları,
 • Yabancı Personel Çalışma izni: Kurulacak şirkette Türk ve Yabancı personel çalıştırılması için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması ve yasal çalışmalar hakkında bilgilendirme.
 • Şirket kuruluşu, kuruluş sonrası sermaye artırımı ve azaltılması, gerektiğinde ana sözleşmede değişiklikler yapılması,
 • Türkiye’de vergi ve muhasebe sistemi hakkında yasal sorumluluklarınız,
 • Şirketin sermaye artırarak yeni ortaklar kabul etmesi, başka şirketlere ortak olunması, şirket birleşmeleri,
 • Türkiye’de yatırım yapılması ve yatırımlarda devlet desteklerinden yararlanılması, yeni ortaklıklar kurması vb. her konuda kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.

 

INO Danışmanlık, kendi özel yazılımı ofis otomasyon programı “OFİSYOL” ile işlemlerini yürütür.

Müşterilerimiz;

 • INO sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak, işleri ile ilgili tüm işlem aşamalarını izleyebilirler.
 • INO’den mail gönderildiği, müşteri yetkililerine SMS ile otomatik olarak bildirilir.
 • Güncel mevzuatı ve kurum uygulamalarını, İşleri ile ilgili hesap Ekstresini görebilirler.
 • Aynı ekrandan evrak, mail, mesaj, İş talimatlarını, memnuniyet ve önerilerini yazabilir.
 • INO’de her iş ile ilgili, her an ulaşılabilen en az 3 UZMAN mutlaka bulunur.

INO ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.

 1. ŞİRKET ORTAKLARININ ÇALIŞMASINDA YASAL ŞARTLAR:
 2. İkamet izni alma zorunluluğu:
  Şirket Müdürü seçilen yabancı ortak veya yabancı uyruklu yabancılar İkamet izni almakla yükümlüdürler. Şirket müdürlerinin bu ikamet izinleri, çalışma izni alınmasında kullanılacaktır.
 3. Çalışma izni alma zorunluluğu:
  Şirket müdürleri veya hisse miktarı ne olursa olsun şirket müdürü olmayan yabancılar şirketinde çalışmaları için Çalışma izni almakla yükümlüdürler.
 4. 5 Türk Vatandaşı çalıştırma zorunluluğu:
  Her şirket müdürü, her şirket ortağı ve çalışan her bir yabancı için 5 Türk vatandaşı çalıştırılması yasal zorunluluktur.
  Örnek: Şirket müdürü 1(bir), şirket müdürü olmayan şirket ortağı 2(iki), şirketle ortaklık ilişkisi olmayan 4(dört) yabancı ile birlikte 7(yedi) adet yabancı çalışan karşılığında,
  35 Türk vatandaşının şirkette sigortalı olarak çalışıyor olması yasal zorunluluktur.
 5. 5 Türk Vatandaşı için Muafiyet:
  Kurulan şirket Devletin açtığı bir ihaleyi kazanması halinde, sadece ihale konusu işle ilgili çalıştırılacak yabancı personeller için 5 Türk vatandaşı çalıştırma yükümlülüğü uygulanmaz.
 6. ORTAK SAYISI:
  Anonim Şirket ve Limited şirketler Türk veya yabancı uyruklu tek veya daha fazla ortaklı kurulabilir. Türk vatandaşı ortak alınması zorunlu değildir.
 7. ŞİRKET UNVANI VE FAALİYETİ:
  Şirket unvanı içinde Anonim Şirket ibaresi ve Şirketin ana faaliyet konusunun bulunması zorunludur. Ana faaliyet konusu dışında yapılacak faaliyetler INO tarafından şirket ana sözleşmesine eklenir.
 8. MARKA TESCİLİ:
  Kurulacak şirket unvanı tescil edilmiş bir markaya ait olabilir. INO marka uzmanları araştırma yaparak tespit eder. Tescilli benzeri varsa şirket unvanı değiştirilir. Talep halinde Türkiye ve yabancı ülkelerde Marka tescil işlemleri yapılır.
 9. MARKA TESCİLİ:
  Kurulacak şirketin Muhasebe kayıtlarının tutulması, resmi kurumlara aylık beyannamelerin verilmesi, çalışanların hizmet bordrolarının yapılarak her ay kuruma verilmesi, sigorta primlerinin ödemesi vb. faaliyetler yasal olarak yapılaması gereken işlemlerdir.
  Bunun için bir muhasebeci veya mali müşavir ile anlaşma yapabilirsiniz veya deneyimli bir personel çalıştırabilirsiniz. Talep halinde deneyimli, güvenilir muhasebe hizmeti sunan uzmanları tavsiye edebiliriz.

Yabancı Sermayeli Limited Şirketi Kuruluşu

 • Limited Şirket kuruluşu tek veya daha fazla ortaklı olabilir.
 • Kuruluş sermayesi en az 10.000 ₺ olmalıdır. Yabancı personel çalıştıracak şirket sermayesinin en az 100.000 olması zorunludur.
 • Şirketin konusuna, iş kapasitesine ve ihtiyaçlarına göre bu sermaye istenildiği kadar konabilir. Kurulduktan sonra ihtiyaç duyulduğunda istenildiği kadar artırma yapılabilir.

INO, aşağıdaki evrakları kullanarak, Şirket kuruluş dosyasını hazırlar.

 

ANA SÖZLEŞME HAZIRLANMASI:
Şirket ortaklarından istenen bilgi ve belgeler:

 1. Kurulacak şirketin açık unvanı: INO Danışmanlık şirket unvanı sorgulaması yapar. Ayrıca şirket unvanını tescilli markalar içinden benzerlik araştırması yaparak daha sonra yaşanacak riskleri baştan önler.
 2. Şirketin faaliyet konusu: Kurulacak şirketin yapacağı faaliyetler müşteriden yazılı olarak istenir. Alınan faaliyet bilgilerine göre ana sözleşme taslağı INO tarafından hazırlanır. Müşteri bilgisine sunulur.
 3. Şirketin sermayesi: En az 10.000 olmak üzere istenildiği kadar olabilir.
 4. Ortakların sermaye payları: Şirket ortaklarının sermaye payları % ve miktar belirtilmelidir.
 5. Şirket Müdürü: Şirket müdürü veya müdürlerinin isimleri
 6. Şirket müdürlerinin yetkileri: Şirketi temsil ve ilzam edecek müdür/müdürler ve varsa diğer yetkililerin yetki ve sınırları müşteriden yazılı olarak istenir.
 7. Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi: INO Danışmanlık şirketin faaliyetleri, sermayesi, adres ve yetkililer hakkında alınan bilgileri kullanarak şirket ana sözleşme taslağını hazırlar. Kurucular tarafından doldurulması gereken bilgilerin doldurulması ister. Kuruculardan alınan bilgilerle Türkiye yasalarına göre şirket ana sözleşmesi hazırlar.
 8. NÜFUS SURETİ VEYA T.C. KİMLİK DÖKÜMÜ:
 9. MUHTARLIKTAN TASDİKLİ İKAMETGÂH İLMUHABERİ:
 10. PASAPORT SURETİ VE VERGİ NUMARASI DÖKÜMÜ:
 11. VEKÂLETNAME: (Türkiye’de yapılacak işlemleri INO organize edecektir.)

Ek MASRAF UNSURLARI
Örnek resmi ödeme konuları
Not: Şirket kuruluşu için yapılan tüm resmi belgeli giderler hizmet ücretimize dâhil değildir. Bu giderler kurulacak şirket resmi defterlerine kaydetmek üzere teslim kuruculara teslim edilir.

 1. Noter Onayları: Şirket sözleşmesi noter onay harcı (Noter faturası karşılığı ödenir),
 2. Tercüme Giderleri: Talep edilmesi halinde şirket ana sözleşmesinin istenen dile çevirme ücreti, pasaport veya karar örneklerinin vb. tercümesidir. (Sayfada kelime sayısına göre ücretlendirilir. Faturası şirketiniz adına kesilir)
 3. Şirket kuruluş harcı: Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontlarıdır.
  Sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzudur. Kuruluş aşamasında INO organize edecektir.
 4. Ticaret odası kayıt harcı: Ticaret odasına kayıt harcı olup Kuruluş aşamasında INO organize edecektir.

Yabancı Sermayeli Anonim Şirketi Kuruluşu

HİZMETLERİMİZ:

 • Anonim şirket kuruluşu yapılması, kurulacak şirkette Türk ve Yabancı personel çalıştırılması için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, Türkiye’ye yasalarına göre şirket çalışma şartları,
 • Şirket kuruluşu, kuruluş sonrası sermaye artırımı ve azaltılması, gerektiğinde ana sözleşmede değişiklikler yapılması,
 • Türkiye’de vergi ve muhasebe sistemi hakkında yasal sorumluluklarınız,
 • Şirketin sermaye artırması, Yeni ortaklar kabul etmesi, Türkiye’de yatırım yapması, yeni ortaklıklar kurması vb. her konuda kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.

Müşterilerimiz;

 • INO sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak, işleri ile ilgili tüm işlem aşamalarını izleyebilirler.
 • INO’den mail gönderildiği, müşteri yetkililerine SMS ile otomatik olarak bildirilir.
 • Güncel mevzuatı ve kurum uygulamalarını, İşleri ile ilgili hesap Ekstresini görebilirler.
 • Aynı ekrandan evrak, mail, mesaj, İş talimatlarını, memnuniyet ve önerilerini yazabilir.
 • INO’de her iş ile ilgili, her an ulaşılabilen en az 3 UZMAN mutlaka bulunur.

INO ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.

ŞİRKET KURULUŞU HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

KURULUŞ:
Yabancı ortaklı şirketler, yabancı ortağı olmayan şirketlerle aynı hak ve sorumluluklara sahiptir

Anonim şirket uruluş sermayesi en az 50.000 TL olmalı ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ortaklar ve sermaye faaliyet süresince istendiği kadar artırılabilir. Ortakların koyacakları sermaye payları en az 25 TL veya bunun katları olmalıdır.

Şirket ortağı veya farklı bir yabancı çalıştırmak istenmesi halinde sermayesinin en 100.000 TL olması yasal zorunludur.

SERMAYENİN ÖDENMESİ:
Sermaye payının %25’i kuruluş aşamasında, kalanı iki yıl içinde şirketin banka hesabına yatırılarak ödenmelidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI:
Şirketin konusuna, iş kapasitesine ve ihtiyaçlarına göre şirket sermayesi istenildiği kadar Artırılabilir.

ORTAKLARIN ŞİRKETTE ÇALIŞMASINDA YASAL ŞARTLAR:

İkamet izni alma zorunluluğu:
Şirket Müdürü seçilen yabancı ortak veya yabancı uyruklu yabancılar İkamet izni almakla yükümlüdürler. Şirket müdürlerinin bu ikamet izinleri, çalışma izni alınmasında kullanılacaktır.

Çalışma izni alma zorunluluğu:
Şirket müdürleri veya hisse miktarı ne olursa olsun şirket müdürü olmayan yabancılar şirketinde çalışmaları için Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

5 Türk Vatandaşı çalıştırma zorunluluğu:
Her şirket müdürü, her şirket ortağı ve çalışan her bir yabancı için 5 Türk vatandaşı çalıştırılması yasal zorunluluktur.

Örnek: Şirket müdürü 1(bir), şirket müdürü olmayan şirket ortağı 2(iki), şirketle ortaklık ilişkisi olmayan 4(dört) yabancı ile birlikte 7(yedi) adet yabancı çalışan karşılığında,
35 Türk vatandaşının şirkette sigortalı olarak çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

5 Türk Vatandaşı için Muafiyet:
Kurulan şirket Devletin açtığı bir ihaleyi kazanması halinde, sadece ihale konusu işle ilgili çalıştırılacak yabancı personeller için 5 Türk vatandaşı çalıştırma yükümlülüğü uygulanmaz.

ORTAK SAYISI:
Anonim Şirket Türk ve yabancı uyruklu tek veya daha fazla ortaklı kurulabilir. Türk vatandaşı ortak alınması zorunlu değildir.

ŞİRKET UNVANI VE FAALİYETİ:
Şirket unvanı içinde Anonim Şirket ibaresi ve Şirketin ana faaliyet konusunun bulunması zorunludur. Ana faaliyet konusu dışında yapılacak faaliyetler INO tarafından şirket ana sözleşmesine eklenir.

Kurulmuş şirket unvanlarına ve tescilli markalara benzerlik olmamasına özen gösteriniz. INO Uzmanları seçtiğiniz unvanı Türkiye’deki şirketler veri tabanından, Türkiye ve uluslararası marka veri tabanından benzerlik araştırması yaparak firmanızın risklerden korunmasını sağlar

 1. BAŞLANGIÇTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:
 2. Pasaport fotokopisi: Yabancı ortakların Pasaportlarının işlenmiş tüm sayfalarının renkli fotokopileri
 3. Türk Vatandaşı ortaklar: Varsa Türk ortakların nüfus cüzdanı sureti veya T.C. Kimlik dökümü
 4. Ortakların fotoğrafları: Ortakların yeni çekilmiş en az 6 adet fotoğrafı,
 5. Çalışma ve/veya ikamet izni fotokopisi: Türkiye’de önceden alınmış çalışma izni veya ikamet izni varsa bunların fotokopisi,
 6. İkamet izni: Yabancının şirket müdürü olmak istemesi halinde ikamet izni alınması gereklidir. Yabancı
 7. İkamet adresleri: Yabancı ortağın Türkiye veya yabancı ülkedeki ikamet adresleri
 8. İkamet İlmühaberi: Yabancı ortak şirket müdürü olacaksa, Türkiye’de ikamet ettiği bölge muhtarlığından alınan ikametgâh ilmühaberi,
 9. Vekâletname: Türkiye’de kurum ve kuruluşlarda şirket kuruluş işlemlerinin yapılabilmesi için INO Danışmanlığa verilecek noter onaylı vekâletname yurtdışından gönderilecekse Konsolosluk ve Pastil onaylı olmalıdır.
 10. Kurucular beyanı: INO Danışmanlığın şirket kuruluş işlemlerine başlayabilmesi için aşağıda Kurucular beyanı formunu doldurarak gönderiniz.

INO Danışmanlık yabancı ve varsa yerli ortakların bilgi ve evraklarını aldıktan sonra şirket ana sözleşmesini hazırlar. Müşterinin bilgi ve onayına sunar. Değişiklik veya ilave istekleri olması halinde yapar.

MASRAFLAR VE RESMİ ÖDEMELER:

İlk bilgilendirme mail içeriği hariç, şirket kuruluşu için yapılan noter, konsolosluk ve Pastil onayları, tercüme ve tercüman giderleri, şirket kuruluş harcı, Ticaret odası kayıt harcı, Ticaret sicil gazetesi ilan harcı vb. şirket kuruluşunu ilgilendiren resmi ve özel giderler müşteriye aittir.

TALEP EDİLMESİ HALİNDE ÜCRET KARŞILIĞI SUNULACAK HİZMETLER

Marka Tescili: Kurulacak şirket adının ve varsa markasının benzerlik araştırması ve marka tescilinin yapılması.

Yabancı personel çalıştırılması: Şirket ortağı yabancılar için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması

ÖNERİMİZ:
Kurulacak şirketin Muhasebe kayıtlarının tutulması, resmi kurumlara aylık beyannamelerin verilmesi, çalışanların hizmet bordrolarının yapılarak her ay kuruma verilmesi, sigorta primlerinin ödemesi vb. faaliyetler yasal olarak yapılası gereken işlemlerdir.

Bunun için bir muhasebeci veya mali müşavir ile anlaşma yapabilirsiniz veya deneyimli bir personel çalıştırabilirsiniz.

Talep halinde deneyimli, güvenilir muhasebe hizmeti sunanları tavsiye edebiliriz.

Yabancı Sermayeli Şirket Şube Kuruluşu

Yabancı ülkelerdeki şirketler, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmek için Türkiye şubesini açabilirler.

Türkiye’de açılan şube, ana şirketin yaptığı tüm faaliyetleri Türkiye’de yapabilirler. Büyük tesisler kurabilirler, Gayrimenkul edinebilirler. Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurtdışına transfer edebilirler.

Şube kuruluşu için gerekli bilgiler:

  • Şube adresi: Şube kuruluşu için aşağıdaki belgeler hazırlanmadan önce Türkiye’de İl, ilçe ve şube adresinin belirlenmiş olması gerekir.
  • Şube Müdürü: Şube Müdürü yabancı olması halinde, çalışma izni alınması yasal kuraldır. Şubede çalışacak her yabancı personel için 5 Türk Vatandaşı çalışması zorunludur. Şube müdürü Türk Olması halinde, 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur.
  • Şubenin sermayesi: Şube sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır. Şubede yabancı personel çalışacaksa şube sermayesinin en az 100.000 TL olması yasal kuraldır.

Şube kuruluşu için gerekli evrakların konsolosluk ve Apostil onaylı olması gereklidir. Türkiye’de tercüme ve noter tasdiki yapılabilir

Müşterilerimiz;

 • INO sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak, işleri ile ilgili tüm işlem aşamalarını izleyebilirler.
 • INO’den mail gönderildiği, müşteri yetkililerine SMS ile otomatik olarak bildirilir.
 • Güncel mevzuatı ve kurum uygulamalarını, İşleri ile ilgili hesap Ekstresini görebilirler.
 • Aynı ekrandan evrak, mail, mesaj, İş talimatlarını, memnuniyet ve önerilerini yazabilir.
 • INO’de her iş ile ilgili, her an ulaşılabilen en az 3 UZMAN mutlaka bulunur.

INO ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak ve aramaktan çekinmeyiniz.

Merkez şirket tarafından sağlanması gereken belgeler:

 • ŞUBE AÇMA BEYANNAMESİ:
  Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve Kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve Türkçe çevirisinin yer aldığı beyanname 3 nüsha olmalıdır.Ana şirketin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak şirket için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi olmalıdır.
 • ANA ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ:
 • ANA ŞİRKETİN GÜNCEL SİCİL KAYITLARI ve ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ:
  Merkez şirketin ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgenin ve şirket ana sözleşmesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi
 • ANA ŞİRKETİN ŞUBE AÇMA KARARI:
  Merkez şirket yetkili organının Türkiye’de şube açma ve şubeye Türkiye’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar örneğini INO Uzmanları hazırlar.
 • ŞUBE MÜDÜRÜNE VEKÂLETNAME (4 Nüsha)
  Türkiye’de şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konuda düzenlenen vekaletnamenin gereklidir.

Yabnacı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu Kuruluşu

İRTIBAT BÜROSU KURULUŞ IZNI:

Yabancı uyuklu şirketlerin, Türkiye’de İrtibat Bürosu kurabilmek için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğün’nden izin almaları gerekir.

İRTİBAT BÜROSU HARCAMALARI:

Türkiye’de açılacak irtibat bürosunun tüm masrafları yurt dışından getirilecek dövizlerle karşılanır.

İRTİBAT BÜROSU FAALİYETİ:

İrtibat büroları hiçbir ticari faaliyet yapamaz. Verilen izin konusu dışında faaliyette bulunamazlar. Ayrıca bu bürolar, kapanış ve tasfiye haricinde, kar ve benzeri transfer talebinde bulunamazlar.

İZIN VERME KOŞULU:

Bakanlık, yabancı ülkede yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini;

 1. Şirketin faaliyet konusu,
 2. Sermayesi,
 3. İstihdam edilecek personel sayısı

Gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

Kurumdan izin Alınması:
Yabancı şirket evrakları ve istenen bilgilerle başvuru dosyası hazırlanır. Yabancı Sermaye genel müdürlüğüne başvuru yapılır. Kurum mesdinde takip edilerek sonuçlandırılır

Kuruluş İzin Vizesi ( Bildirim) :
Büro merkezinde yapılan kayıt işlemlerinden sonra irtibat bürosunun Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde vize edilmesini sağlar.

INO’in fiziki hizmetleri sona erer. Danışmanlık hizmetler devam eder.

İrtibat bürosunun yıllık harcama giderleri:
İrtibat bürosunun işletme giderleri, Yabancı firmadan her yıl şubenin banka hesabına havale ile gönderilmelidir. Paranın gönderme sebebi gönderildiği Banka dekontlarında yazılmış olmaldır. Bunlar resmi kurum tarafından talep edildiğinde ibraz edilecektir.

Anlaşılmayan konular için bizi aramaktan çekinmeyiniz.

FINANSAL ALANLARDA ÇALIŞACAK IRTIBAT BÜROLARI:

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.
Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.

Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

İRTIBAT BÜROLARININ FAALIYET SÜRECINDE AŞAĞIDAKI ESASLAR GEÇERLİDİR.

 1. İrtibat bürosu süre uzatımı: İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce başvuru yapmalıdırlar.
 2. İrtibat bürosu süre uzatımı kriterleri: : Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini;
 3. İrtibat bürosunun geçmiş yıl faaliyetleri,
 4. Yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri,
 5. Mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısını

değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir.

 1. Denetim. İrtibat bürolarının faaliyetleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir.
  Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir.
  Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir.

Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir.

Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

NOT: Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 1. Kuruluş belgelerinin teslimi:

Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler.

 1. Bildirimler:

Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

 1. Faaliyet Belgesi:

İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri için bilgi Formu’nu, eklerini Genel Müdürlüğe gönderirler.
Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

 1. İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona ermesi:

Kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir.
Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.”

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat büroları faaliyet alanları
Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
Tedarikçilerin kontrolü: Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)
Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)