Kosgeb Destekli

Yatırım Teşvik Belgesi

Anasayfa » Yatırım Teşvik Belgesi


Yatırım Teşvikleri

Yatırımcılar, yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklı olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alarak desteklerden yararlanabilirler.

Ino Danışmanlık uzmanlarından, Yatırım Teşvik Belgesi alımı ve yararlanacağınız destekler hakkında bilgi almadan yatırıma başlamayınız.

Bu program; Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanacağınız veya yararlanamayacağınız destekler hakkında baştan bilgilenmenizi sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi mevzuat değişiklikleri aynı gün içinde güncellenmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

 • Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

Ino Danışmanlık Yatırım Teşvik Belgesi Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz.

Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu;

Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar.

Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi süresi: 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi almaktan çekinmeyiniz.

Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu:

 1. Yatırım Teşvik Belgesi toplam harcama tutarığı içeriğine,
 2. Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı asgari yatırım tutarının aşılmış olmasına,
 3. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımın üretim yapabiliyor olmasına,

Bağlı olarak Yatırım Teşvik belgesi kapatma işlem kurum tarafından onaylanır.

Yatırım Teşvik Belgesi asgari yatırım tutarının aşılmaması, tesisin üretim yapamıyor olması, Makine ve teçhizatın yatırım yerinde olmaması veya eksik olması halinde belge kapatma talebi onaylanmaz.

Yatırım Teşvik Belgesinin müeyyidesi:

Yatırımcının yararlandığı tüm destekler, 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre faiz ve cezaları ile birlikte tahsil edilir.

Ino ile çalışmıyor olsanız dahi, Ino uzmanlarına danışmadan Yatırım Teşvik Belgesi almayınız.

Web sitemizden form doldurmanız halinde aynı gün içinde Ino uzmanı sizi arayacaktır. Yatırım Teşvik Belgesi hakkında sorularınızı cevaplayacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirerek ileri teknoloji ürünleri ile yapılan yatırımlarla bölgeler arası gelişmişliği sağlamak, istihdam yaratmak için, devlet tarafından vergisel destekler, SGK işveren ve işçi payı ödemesi ile yatırım amaçlı kullanılan kredilerde faiz oranının belirlenen miktarının devlet tarafından karşılanmasıdır.

Belgenin süresi 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi almaktan çekinmeyiniz.

Teşvik Belgesi almak ve yatırım harcaması yapmakla devlet yatırımcıya borçlanıyor.

Yatırımın tamamlanması, kapatma işleminin kurum tarafından onaylanması halinde, önceden yararlandıklarınızla, yararlanmaya devam edeceklerinizi hak etmiş oluyorsunuz.

Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak her yatırımcının en tabii hakkıdır.

Bilgilendirme: Web sitemizden formu doldurunuz. Aynı gün içinde Ino uzmanı sizi arayacaktır. Sorduğunuz konu ve farklı ihtiyaçlarınız için bilgi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik belgesi almadan yatırıma başlamayınız, Ino'yu arayınız.
Sorularınıza cevap vermek, teknik ve takip hizmetleri sunmak ve sonuçlandırmak Ino ekibinin görevidir.

Yatırım Teşvik Yeni Belge Alımı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI

Yatırım Teşvik Belgesi alımında yatırımın yeri, konusu, kapasitesi ve finansmanını bilinçli ve sabırlı planlamakla başlar.

Doğru planlanmış bir yatırım zamanında başlar ve biter. Yatırımcı ve ülkemiz kazanır.

Doğru karar vermek için zaman ayırınız:

Yatırım cinsine, kapasitesine, yatırım yapılan bölgeye göre yatırım Teşvik Belgesi için istenen belgeler ve şartları değişebilir. Yararlanılacak destekler farklılık gösterebilir.

Yatırım kararını vermeden önce en az üç ayrı danışmanlık şirketinden doğru bilgi almadan karar vermeyiniz.

Bununla da yetinmeyiniz. Sorularınızı önceden hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı uzmanından bilgi almayı da ihmal etmeyiniz. Aldığınız cevaplar doğru danışman kararınıza katkıda bulunacaktır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMINDA GÜVENİLİR DANIŞMANLIK ŞİRKETİ:

Bilgileri esirgemeden, müşterisinden iş alabilme endişesi taşımadan doğru bilgi verendir.

Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik Belgesi dosyası ile yapılan başvuru, belgenizin kısa sürede sonuçlanmasını sağlar.

Ino Danışmanlık, Yatırım Teşvik belgesi alımından kapatılıncaya kadar, izleme, bilgilendirme ve yönlendirmelerde etkin hizmetler sunar. Ino Danışmanlık uzmanlarımıza her aradığınızda ulaşabilirsiniz

Ino ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyasının hazırlanması:

Ino Danışmanlık uzmanları, Yatırım Teşvik Belgesi, kapsamında satın alacağınız ithal ve yerli makine ihtiyacınız, Yatırım yeriniz, firmanıza ait başvuru evrakınızı isteyerek Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyanızı hazırlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN ZORUNLU BELGELER:

Yatırım Teşvik Belgesi almak için yatırımın konusuna göre bazı belgelerin sağlanması zorunludur. Örneğin, İmalat yatırımlarında ÇED belgesi (ÇED kapsam dışı yazısı veya ÇED gerekli değildir yazısı veya ÇED gereklidir yazısı),

Turizm yatırımlarında Turizm yatırım belgesi, özel izin gereken yatırımlarda izin belgesi olmadan dosya işleme alınmaz. Bunun dışındaki belgeler şirketinizin evraklarıdır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BELGE REVİZESİ:

Yatırım Teşvik belgesi alırken eksik yazılan makine sonradan makine listesine eklenebilir. Fazla yazılan makineyi almak zorunda değilsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI:

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı olan makine ve Ekipman fiyatının düşük veya yüksek yazılmış olmasından endişelenmeyiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı makine ve Teçhizatınızın yatırım Teşvik Belgesi listesinde yazılı değerinden %100 fazlası ve %50 eksiği arasındaki fiyat farkları arasında satın alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı makine ve teçhizat fiyatları %100 fazlası ve %50 eksiği sınırları dışında olursa Ino Danışmanlık uzmanlarına makine listenizde fiyat değişikliği yaptırarak alım yapabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILMASI:

Yatırım Teşvik Belgesi ile başlayan sorumluluğunuz Yatırımınızın tamamlanmış olması ve Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesinin onaylanmış olması ile gerçekleşir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılacak desteklerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapatması şartına bağlı olanlarında “SGK primi ve yatırıma katkı oranı gibi” Yatırım Teşvik Belgesinin Kapatılmış olması şartı aranır.

Ino Uzmanları Yatırım Teşvik Belgesi dosyanızı hazırlar, başvurunuzu yapar. Kurum uzmanlarının Ekspertiz programlarını organize ederek Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPTILMASI İÇİN YERİNDE DENETİM:

Kurum uzmanları yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan tesisinizi denetime gelirler.

Yatırım Teşvik Belgesi kullanılarak alınan makinelerle üretimin yapılabiliyor olduğunu,

Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak alınan makinelerin yatırımcı şirketin resmi kayıtlarına işlenmiş olduğunu,

Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak alınan makinelerin tesiste bulunduğunu belgeleyen ekspertiz raporlarını yazarlar.

Sorun olmaması halinde Yatırım Teşvik Belgesi kapama (Tamamlama vizesi) onaylanarak Yatırım Teşvik Belgesi sorumluluğunuz sona erer.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILDIKTAN SONRA DESTEKLERDEN YARARLANMA:

Yatırım Teşvik belgesi kapatmadan önce yatırım indirimi, KDV, Gümrük vergisi, varsa KKDF fonundan yararlanabilirsiniz. SGK desteklerinden Yatırım Teşvik Belgesi kapatıldıktan sonra yararlanılmaya başlanabilir. Önceden yararlanılamaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GERÇEKLEŞME BİLGİSİ:

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmelidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Ino Danışmanlık uzmanları, Yatırım Teşvik belgesi kullanımı aşamasında firmanızı arayarak, bildirim yükümlülüklerinizi mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerini gerçekleştirir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Bilgi formu, Ino Danışmanlık hazırlayacak, onay için firmanıza gönderilecektir.
 2. Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat Harcı Makbuzu (firmanız adına yatırılacaktır)
 3. Yatırım Teşvik Belgesi Beyan ve Taahhüt, (Örneğini Ino Danışmanlık gönderecektir.)
 4. Yatırım Teşvik Belgesi için İmza sirküleri (Ino Danışmanlığa gönderilecektir.)
 5. Ticaret Sicil Gazeteleri, (Ino Danışmanlığa gönderilecektir.)
 6. Yatırım Teşvik Belgesi Tevsi yatırımları için Kapasite Raporu (Firmanızdan istenecektir)
 7. Yatırım Teşvik Belgesi İthal ve Yerli alınacak makine listesi (Alınan bilgilere göre Ino düzenleyecektir.
 8. Yatırım Teşvik Belgesi Mülkiyet Durumu Belgesi (Firmanızdan istenecektir)
 9. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için ÇED Belgesi veya Kapsam Dışı belgesi (Firmanızdan istenecektir)
 10. SSK Borcu Yoktur Yazısı (Firmanızdan istenecektir)

Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik Belgesi dosyasının kısa sürede sonuçlanması için önemlidir.

Ino Danışmanlık Uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Revizeleri

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE LİSTESİ REVİZELERİ

Yatırım Teşvik Belgesi miktar revizesi:

Yatırım Teşvik Belgesi makine listesine yeni makineler eklenebilir. Kayıtlı olan ithal ve yerli makineler revizeye gerek olmadan alınmayabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Fiyat Revizesi:

Yatırım Teşvik Belgesi ithal ve yerli makine listelerinde kayıtlı makineler, %100’e kadar fiyat artışı ve %50 kadar daha düşük fiyata alınması için Yatırım Teşvik Belgesi makine listelerini revize etmeye gerek yoktur.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Revizesi:

Yatırım Teşvik Belgesi süresi 3 yıldır. Gerek duyulması halinde Kuruma müracaat edilerek Yatırım Teşvik Belgesi süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir. Büyük yatırımlarda Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 3 yıldan daha fazla verilebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZESİ:

Yatırım Teşvik Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Finansman Revizesi:

Yatırım Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında %50′in üzerinde artış varsa Yatırım Teşvik Belgesinde finansman revizesi yapılmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kredi Miktar Değişikliği:

Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen İç/Dış/Döviz Kredisi oranlarındaki değişiklik için, Finansman İhtiyacı değişikliği yapılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Konusu Değişikliği:

Yatırım Teşvik belgesinde öngörülen yatırım yerine, aynı sektörde olmak kaydıyla farklı yatırım yapılmak istenmesi halinde belge revize edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Şirket Adres ve Unvan Değişikliği:

Yatırım yeri veya şirket unvan değişmesi halinde, zaman geçirmeden belge üzerinde değişiklik başvurunuzun yapılması gerekmektedir. Aksi halde eski adresinize yapılan tebligat tebliğ edilmiş sayılır.

Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırımların Nakli:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında büyük ölçekli yatırımlarla bölgesel destekli yatırımlar, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması zorunludur.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması halinde Müsteşarlıktan izin alınarak taşınılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınma halinde, yararlanılan destekler geri alınır.

Beş yıllık süresi dolmuş ancak Yatırım Teşvik Belgesi kapatması yapılmamış yatırımlar, taşınmadan önce kapatma işlemi yapılmış olmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Alım İşlemleri

Süre Uzatma Şartları:

Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatma işlemi için yatırıma başlanmış olması gerekir.

Mücbir sebep halleri hariç, Yatırım Teşvik Belgesi süresinin yarısı kadar bir defaya mahsus ek süre verilir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırıma başlanılmış olması için altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması vb. harcamaların makul ölçülerde yapılmış olması istenir.
Fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırıma başlama sayılmaz.

Mücbir sebep veya fevkalade hallerin ispatlanması kaydıyla Yatırım Teşvik Belgesi için süre uzatma:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Yatırımcının mücbir sebepler veya fevkalade hal durumlarında, alınması gerekli izin ve ruhsat vb. belgelerin temin edilememesi, yatırımın verilen ek süreler dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilmesi halinde, Müsteşarlıkça Yatırım Teşvik Belgesine bir defaya mahsus proje bazında ek süre verilebilir.

Mücbir sebepler:

İlgili makamlardan alınan raporlarla ispatlanmak kaydıyla Yatırım Teşvik Belgesine süre verilmesi için;

Tabii afetler, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

 • Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması,
 • Grev ve lokavt
 • Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,
 • Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü
 • Yatırım Teşvik Belgesi ile alınan yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesi halleridir.
 • Ino Yatırımın başlaması ile hizmete başlar, belgeniz kapatılıncaya kadar işlerinizin her aşamasında Sizin için yapabileceği bir hizmet mutlaka vardır.

Yatırım Teşvik Enerji Yatırımları

ENERJİ VERİMLİĞİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN YATIRIMLAR

Yatırım Teşvik Belgesi ile enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca uygun görülecek yatırımlar.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN YAN SANAYİ İMALAT YATIRIMLARI

Türbin ve Jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan Kanat imalatı yatırımları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN TERMİK SANTRALLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 rici maddesinin4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

Yukarıdaki Yatırım Teşvik Belgesi konuları Öncelikli (5. Bölge Destekleri) Yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden yararlanacaktır.

Yararlanılacak destekler;

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi (5. Bölge Destekleri)

 • KDV MUAFİYETİ
 • GÜMRÜK MUAFİYETİ
 • VERGİ İNDİRİMİ (2015 - %40 / 2016 - % 35)
 • SGK İŞVEREN HİSSESİ PAYI DESTEĞİ (2015 - 7 yıl / 2016 – 6 Yıl)
 • FAİZ DESTEĞİ (TL - 5 Puan / Döviz - 2 Puan)
 • ARSA / YER TAHSİS

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN YENİLENEBİLİR ENERJİ (HES – RES – GES) YATIRIMLARI

Lisanslı veya Lisansız HES (Hidroelektrik) – RES (Rüzgâr) ve GES (Güneş) Enerjisi yatırım Teşvik Belgesi konuları Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aşağıdaki devlet desteklerinden yararlanacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi, Genel Destekler (Makine Ekipman alımları için)

 • KDV MUAFİYETİ
 • GÜMRÜK MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Eğitim Yatırımları

Özel sektör tarafından Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek;

 • Okul öncesi eğitim, ilkokul,
 • Kreş ve gündüz bakım evleri,
 • Ortaokul ve lise eğitim yatırımları

Öncelikli yatırımlar kapsamında olup doğrudan 5. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde, 6. Bölge destekleri uygulanacaktır.

Eğitim yatırımı karar aşamasında Ino Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan yatırıma başlamayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin ÇED Belgesi Alımı

ÇED Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapacak şirketler, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerine, yatırımın cins ve kapasitesine göre alınması gereken zorunlu belgedir.

 • ÇED kapsam dışı yazısı
 • ÇED gerekli değildir belgesi (Proje tanıtım dosyası)
 • ÇED raporu (ÇED olumlu belgesi)

Gibi çeşitleri vardır.

Ino Türkiye’de Enerji Santralleri için Yatırım Teşvik belgesi alınmasında yoğun hizmet veren danışmanlık şirketidir.

Rüzgâr ve güneş Enerji sistemleri için ÇED belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesi alınması için Ino uzmanlarına danışmadan karar vermeyiniz.

Ino, Yatırım Teşvik Belgesi faaliyet konunuza, çevre üzerindeki etkilere göre firmanızı bilgilendirir.

Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlarınızda Yatırım Teşvik grubumuz, Yatırım teşvik belgesi ile ilgili bilgilendirme, dosya hazırlama, takip, belgelendirme ve kapatma aşamasına kadar hizmetinizdedir.

GSM Ruhsatları
EPDK izin ve işlemleri

Bu belgeler;

Yatırım Teşvik Belgesi konusuna göre ÇED için aşağıdaki belgelerin alınması zorunlu olabilmektedir.
Yatırım Teşvik Belgesi için Akustik Rapor,
Yatırım Teşvik Belgesi Maden Ruhsatı alımı ve İzinleri,
Yatırım Teşvik Belgesi için Emisyon ve Deşarj İzni Alınması,
Yatırım Teşvik Belgesi için İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
Yatırım Teşvik Belgesi ile yapacağınız yatırımınızı etkileyen en önemli süreç ÇED sürecidir.

Otel Yatırımı İçin Teşvik Belgesi Alımı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE OTEL YATIRIMI İÇİN TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIMI

Yatırım Teşvik Belgesi alınmasında Turizm Tesisleri için istenen Turizm yatırım belgesi alınması zorunlu belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alan şirketin Yatırımı tamamlandığında belgesini kapatabilmek için Turizm işletme belgesi alması yasal zorunluluktur.

Ayrıca yatırımın türüne, yıldız sayısına göre Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartların karşılanabilmesi tesisin bir an önce faaliyete başlayabilmesi için gereklidir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Yatırım süresi sonunda Yatırım Teşvik Belgeli tesis tamamlandığında, Turizm İşletmesi Belgesi için başvurulması gerekir. Başvuruda bulunulmaması halinde yatırım yerinde denetim yapılır ve gereken yasal işlemler uygulanır.

Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İzin Belgesi ve Turizm yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMASI:

Turizm konulu yatırım Teşvik Belgesinin kapatılabilmesi için TURİZM İŞLETME BELGESİ ALINMIŞ OLMALIDIR. Aksi halde Yatırım Teşvik Belgesi kapatılamaz.

KONAKLAMA TESİSİ İÇİN YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALIMI

Yeşil yıldız belgesi alan turizm tesisleri, devletin sunduğu desteklerden yararlanabilirler.

FİRMANIZA SUNABİLECEĞİNİZ HİZMETLERİMİZ:

İnceleme Raporu: Firmanızın Yatırım Teşvik belgeleri alımında kullanılacak belgeleri incelenerek doğruluğu tespit edilir. Geçersiz belgelerin bir an önce sağlanması istenir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınması sağlanır.

Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım Bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ilke birlikte firmanıza gönderilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

Başvuru dilekçesi:
Rapor
Ticaret sicili gazetesi
İmza sirküleri
Vergi Levhası

Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

Teşvik Kapatma Belgesi İçin Turizm İşletme Belgesi Alımı

Turizm İşletme Belgesi Turizm Tesisleri için İşletme aşamasında verilen belgedir.

Ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında yapılan yatırımların belge kapatmalarında istenen zorunlu belgedir.

Turizm işletme belgesi talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel niteliklere uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.
Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İşletme Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Yeşil Yıldız Belgesi Nedir?

Konaklama Tesislerinin çevreye duyarlı sürdürülebilir, Turizm hizmeti sunmalarını sağlayan sistemin yeşil yıldızlı “Çevre Etiketi” uygulamasıdır.

Yeşil yıldız çevre etiketi belgesi alabilmek için Turizm İşletme Belgesi alınmış olması zorunludur. Turizm İşletme Belgesi olmadan yeşil yıldız belgesi alınamaz.

ÖNEMLİ UYARI: Yeni otel yapacak yatırımcılar otel planını hazırlarken, Turizm işletme belgesi alabilme şartları ile yeşil yıldız “Çevre Etiketi” belgesi alabilme şartları olan 122 farklı Kriteri kapsayacak şekilde projelerini hazırlamış ve uygulamış olmalıdırlar.

Teknik ekibi ile konaklama tesisleriniz için Yeşil Yıldız “Çevre Etiketi” belgenizin alınması için etkin hizmetler sunar.

Kullanılmış Komple Tesis Yatırımı

Konaklama Tesislerinin çevreye duyarlı sürdürülebilir, Turizm hizmeti sunmalarını sağlayan sistemin yeşil yıldızlı “Çevre Etiketi” uygulamasıdır.

Yeşil yıldız çevre etiketi belgesi alabilmek için Turizm İşletme Belgesi alınmış olması zorunludur. Turizm İşletme Belgesi olmadan yeşil yıldız belgesi alınamaz.

ÖNEMLİ UYARI: Yeni otel yapacak yatırımcılar otel planını hazırlarken, Turizm işletme belgesi alabilme şartları ile yeşil yıldız “Çevre Etiketi” belgesi alabilme şartları olan 122 farklı Kriteri kapsayacak şekilde projelerini hazırlamış ve uygulamış olmalıdırlar.

Ino Danışmanlık; %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

Teknik ekibi ile konaklama tesisleriniz için Yeşil Yıldız “Çevre Etiketi” belgenizin alınması için etkin hizmetler sunar.

Kullanılmış Makine İthalatı

Kullanılmış Makine İzinleri

Kendi ihtiyacı için İmalat Sanayii üretim tesisinde kullanmak üzere ithal edilecek “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Makine ve teçhizatlar” için Bazı makineler hariç İthalat İzni alınması gereklidir.
Kullanılmış (2. El) makine ithalatlarınız için Ino’ ya danışmadan sipariş vermeyiniz.

Ayrıca; Yatırım Teşvik Belgesine sahip şirketler, Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Makineleri Yatırım Teşvik Belgelerine ilave ederek ithalat yapabilirler.

Makine siparişi vermeden ve makineniz gümrüğe gelmeden önce Kullanılmış Makine ithalatlarınızda problem yaşamamak için
INO Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Makinelerin Finansal Kiralanması

Yatırım Teşvik belgesi alan kuruluşlar, Makinelerini Finansal Kiralama ile alabilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makinelerin finansal kiralama ile alınabilmesi için Finansal kiralama şirketi adına finansal kiralama ile alınacak makineler için ithalat aşamasında kullanmak üzere makine listesi düzenlenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan kiralık makineler; yatırımcı firma aktiflerinde yer almamakta, Firma Kapasite Raporunda da “kiralık” ifadesi yazmaktadır.

Finansal yolla kiralanmış makineler, Kapasite Raporu olsa bile şirket aktiflerinde yer almadığı için firmanın talep ettiği Yatırım Teşvik Belgesi tevsi olsa bile komple yeni yatırım olarak düzenlenmektedir.

Yatırım Teşvik İptali

Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımcı, yatırımı tamamlandıktan sonra Ekonomi Bakanlığı uzmanlarının yerinde denetlemesinden sonra tamamlama vizesi alınarak kapatılabilir. Gerçekleşmesi tamamlanamayan yatırımlar için belgenin iptal ettirilmesi yatırımcının doğal hakkıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi kullanılarak yatırıma başlanmamış veya belge kullanılarak devlet desteklerinden yararlanılmamış olmak kaydıyla yatırımcı Yatırım Teşvik Belgesini iptal ettirebilir. Yatırımcı devlet desteklerinden yararlanmamışsa Yatırım Teşvik Belgesi sorumluluğu olmaz.

Yatırımcı devlet desteklerinden yararlanmışsa, yararlandığı destekleri 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre ceza ve faizleri ile birlikte ödemek zorunda kalır.

Yatırım Teşvik Belgesi iptali için gerekli belgeler:

Yatırım Teşvik Belgesi, İthal ve Yerli Makine Listesi, varsa Döviz Tahsis Belgesi asılları

Başvuru dilekçesi, yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmadığına dair Taahhütname ile başvuru yapılarak iptal ettirilebilir.

Ino Danışmanlık Yatırım Teşvik belgesi iptal işlemlerinde yasal yükümlülüklerinizi dikkate alarak kurumsal hizmet sunar.

Kapasite Raporu

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgileri gösteren bir belgedir.

Kapasite raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

 • Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve kapatmalarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
 • İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,

Kullanılmaktadır.

Yatırım Teşvik Kapatılması

Kapatma Başvuru süresi:

Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay (6) içinde tamamlama vizesi “kapatma” başvurusu yapmaları zorunludur.

Yatırım Teşvik Belgesi kapatılması, diğer adı ile Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi; Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırım yapanların yatırımı tamamladıklarının kurum tarafından yerinde denetlenerek tamamlama vizesinin onaylanması yani Yatırım Teşvik Belgesi kapatılması demektir.

Ino ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

GEREKLİ BİLGİLER VE İŞLEMLER

Süresi içinde müracaat edilmemesi halinde kurum tamamlama vizesi işlemlerini “Resen“ başlatılabilir. Belge iptal edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırım yerinde Tamamlama vizesi için kurum tarafından görevlendirilen Eksperler;

 • Yatırım yapılan makinelerle üretimin yapılıyor olduğunu,
 • Alınan makine ve teçhizatın yerinde olduğunu,
 • Asgari yatırım harcama sınırının aşılmış olduğunu,

Yerinde tespit ederek ekspertiz raporunu hazırlar.

Mücbir Sebep Hali:

Tabii afet, yangın nedeniyle tamamlama vizesi için aranan belgeler ibraz edilemiyorsa Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi talepleri;

Gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örnekleri,

Yerli makine ve teçhizat fatura nüshalar,

Yatırım Teşvik Belgesi harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgeler,

Arsa tapu örneği,

Bina-inşaat yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,

Tabii afet hallerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak raporlar sunulur.

Bina ve makine teçhizat, Tabii afet veya yangında hasara uğrayarak üretim faaliyeti durdurmuş veya aksatıyorsa “YENİLEME” niteliğinde değerlendirilerek yeni teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK MEVZUAT LİSTESİ
....
Yatırım Teşvik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımın yerine, konusuna, bölgesine göre destek çeşitleri, süreleri ve destek miktarları değişebilmektedir.

Alınan her belge düzenlendiği yasaya göre değerlendirilir. Destekler yasalar değiştikçe lehte veya aleyhte gelen hükümlere göre farklılaşmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi ile elde edilen desteklerden, devlete ödenmesi gereken Gümrük vergisi, KDV, KKDF gibi vergilerin ödenmemesi, Ödenecek bazı vergilerden mahsup edilmesi şeklinde gerçekleşir.

Yatırımcı Yükümlülüğü:
Yatırım Teşvik Belgesi ile elde edilen desteklere karşı yatırımcı yükümlülüğü, Yatırımın tamamlanmış ve üretim yapılabiliyor olması ile birlikte asgari yatırım gerçekleşme şartının yerine gelmiş olmasına bağlıdır.

Yatırım Teşvik belgesi alan yatırımcı şirketler, Teşvik belgesi kapsamında alınan makine teçhizat, bina inşaat vb. yatırım harcamalarını muhasebe usul ve esaslarına uygun olarak kayıt etmelidir. Bu belgeler Yatırım yeri ekspertizi sırasında ve kapatma dosyası inceleme aşamasında değerlendirilmektedir.

Belge süresi: Üç yıl belge süresi, yarısı kadar ek süre ile birlikte 4,5 yıl yatırımın gerçekleşme süresidir. Ek süre sonundan itibaren belge kapsamında yapılan harcamamalar destek kapsamında değildir.

 1. Ino Danışmanlık uzmanları, şirketinizde çalışan personeliniz gibi işlerinizi yapar, takip eder ve zamanında bilgilendirmeler yapar.
 2. Şirket yetkilileriniz ve sorumlu Teşvik personelinize zamanında bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılır.
 3. Ino Danışmanlık etik kurallarına uygun iş ve işlemler yaparak, şirketinizin itibarına zarar verebilecek hiçbir işlem yapmaz. Yapılmasına aracılık etmez.
 4. Hizmet sözleşmesinde belirtilen şartlara göre hizmet sunar. Talep edilmesi halinde müşteri yetkilileri ve personellerine eğitim verir.