Kosgeb Destekli

Yeşil Yıldız Belgesi

Anasayfa » Yeşil Yıldız Belgesi


Yeşil Yıldız Belgesi Nedir?

Konaklama Tesislerinin çevreye duyarlı sürdürülebilir, Turizm hizmeti sunmalarını sağlayan sistemin yeşil yıldızlı “Çevre Etiketi” uygulamasıdır.

Yeşil yıldız çevre etiketi belgesi alabilmek için Turizm İşletme Belgesi alınmış olması zorunludur. Turizm İşletme Belgesi olmadan yeşil yıldız belgesi alınamaz.

ÖNEMLİ UYARI: Yeni otel yapacak yatırımcılar otel planını hazırlarken, Turizm işletme belgesi alabilme şartları ile yeşil yıldız “Çevre Etiketi” belgesi alabilme şartları olan 122 farklı Kriteri kapsayacak şekilde projelerini hazırlamış ve uygulamış olmalıdırlar.

INO Danışmanlık; %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

Teknik ekibi ile konaklama tesisleriniz için Yeşil Yıldız “Çevre Etiketi” belgenizin alınması için etkin hizmetler sunar.

Yeşil Yıldız Faydaları

 • Çevreyi korumak
 • Su tasarrufu sağlamak
 • Orta vadeli maliyetleri azaltmak
 • Enerji verimliliğinin artmasını sağlamak
 • Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek
 • Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak
 • Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak
 • İş gücünün ev verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Çevre bilincinin gelişmesi ile bu bilince sahip kitlenin tercihini sağlamak
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarla, geri dönüşümlü maddelerin kullanımını teşvik etmek
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasında çevreye duyarlı planlamalarını sağlamak
 • En önemlisi; Su, hava, toprak, hayvanlar ve bitkiler açısından “Yeşil Bir Miras”bırakmak,
  daha başarılı, karlı, rekabet edebilir olmaktır.

Yeşil Yıldız Belgesini Kimler Alabilir?

Tüm konaklama tesisleri yararlanabilir.

Elektrik enerji desteğinden yararlanabilmek,

Tercih edilen bir konaklama tesisi oluşturabilmek için;

 1. Tesisin Turizm İşletmesi Belgesine sahip olması gereklidir.
 2. Yeşil yıldız belgesi alabilme şartlarını karşılıyor olması gereklidir.
 3. Nisan 2015 itibariyle 19 şehirde 121 yeşil yıldızlı konaklama tesisi vardır.

Yeni konaklama tesis yapacak yatırımcıların, tesisin projesini hazırlarken Turizm İşletme belgesi alabilme şartları ile Yeşil yıldız belgesi alabilme şartlarını karşılaması gereklidir.

Önceden yapılmış ve istenen şartları karşılayamayan konaklama tesisleri, yeniden yatırım harcaması yaparak istenen şartları sağlaması gerekmektedir.

“Yeşil Yıldız Belgesi” konaklama tesisiniz için tercih sebebidir. Önemli bir Prestij kaynağıdır.

INO Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Yeşil Yıldız Belgesi Nasıl Alınır?

 1. Başvuru yapılması:
  Konaklama tesisi Yeşil yıldız başvuru dosyası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılır.
 2. Kurum incelemesi:
  Başvuru dosyası Bakanlık Uzmanlarınca değerlendirilir.
 3. Dosyanın iadesi:
  Başvuru dosyası uygun bulunmazsa gerekçeleri belirtilerek iade edilir.
 4. Denetim planlaması:
  Başvuru dosyası uygun bulunursa tesis denetim planlaması yapılır.
 5. Denetim:
  Yeşil yıldız onay Kriterlerine uygun denetim sonunda puanlamalar yapılır.
 6. Yeşil yıldız belgesi:
  Denetim sonucu yeterli puan toplanmışsa yeşil yıldız belgesi düzenlenir. Destek tutarı alınan puana göre değişir.

INO DANIŞMANLIK UZMANLARI: Yeşil Yıldız Belgesi alımı için daima yatırımcının yanında ve hizmetindedir.

INO Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Yeşil Yıldız Süreç Şeması

Sürecin hızlı ve zamanında gerçekleşmesi konaklama tesisi yetkilileri ile Danışmanlık şirketi yetkililerinin koordineli çalışmalarına ve işlemleri zamanında yapmalarına bağlıdır.

Asıl olan zamanı iyi planlamak ve işlemleri planlanan zaman içinde gerçekleştirmektir.

Yeşil Yıldız Belgesi İçin Gerekli Belgeler

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine, Çevreye Duyarlı yeşil yıldız “çevre etiketi” başvurusu için istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Çevre politikası ve eylem planı raporları:
  İşletmenin çevre politikası ve eylem planı doğrultusunda yaptığı tüm faaliyetleri içeren raporlar.
 3. Özel veya tüzel kişi bilgileri:
  Tesiste eylem planını uygulayacak özel yada tüzel kişiye ait bilgiler.
 4. Eğitim belgeleri:
  Eylem planının uygulamasını temin etmek için personele verilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler, dokümanlar.
 5. Atık su planı ve ilgili idare yazısı:
  Çevreye duyarlı atık su planı ile bu konuda ilgili idare yazısı.
 6. Bakım onarım raporları:
  İşletmede kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik yapıldığına dair kayıtlar, bakım raporları.
 7. Tasarruf sağlayan verileri izleme belgeleri:
  İşletmenin su, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verilerin kullandığına ve izlendiğine ilişkin raporlar (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 8. Kimyasal maddelerin izleme raporları:
  İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 9. Atıkları izleme raporları:
  Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 10. Çevreye duyarlı çalışma ve bakım raporları:
  Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak.
 11. İşbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak:
  Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

INO DANIŞMANLIK UZMANLARI: Yeşil Yıldız Belgesi alımı için daima yatırımcının yanında ve hizmetindedir.

INO Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Yeşil Yıldızlı Tesis Sınıflandırma Formları

ÇEVREYE DUYARLILIK – 1.Genel Yönetim

SIRA KONULAR PUAN
1* İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması, 5 puan
2* Eylem planının uygulanması;
Uygulayacak özel bir yetkilinin olması (Konusunda eğitim almış, Çevre Mühendisi, Enerji Verimliliği Uzmanı, Biolog, Ziraat Mühendisi vb.), 10 puan
Bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması (İşletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte), 7 puan
3* İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
4* İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
5* Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
6 İşletmenin uluslararası kabul gören çevre yönetim sertifikalarına sahip olması (EMAS, ISO 14000, ISO 14001, Mavi Bayrak gibi),(Her sertifika 3 puan, toplam 9 puanı geçemez) Azami9 puan
7 Tesise hizmet veren veya mal tedarik eden ana firmaların en az bir tanesinin çevre yönetim sertifikasına sahip olması (EMAS, ISO 14001 gibi), 3 puan
8 İşletmenin enerji ve su tüketimini hesaplamak ve izlemek için ilave sayaç ve ölçü aletleri kullanılması,(Mutfak, çamaşırhane, konaklama üniteleri, bahçe, teknik üniteler vb. her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) Azami6 puan
9 İşletmenin çevreye duyarlılık çalışmalarının ödül kazanması, (2 puan)
10 Yerel yönetim veya idareler veya yörede bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık konusunda ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek, (5 puan)
11 Çevre koruma organizasyonlarına düzenli olarak katkıda bulunmak veya bu organizasyonlara düzenli olarak katılmak (Dernek, vakıf, vb.),(Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez.) Azami6 puan
12* Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması, (5 puan)
13 Isıtma kazanının ve brülörün yılda en az bir defa periyodik olarak bakımının yetkili kişilere yaptırılması ve kazan bacasından açığa çıkan emisyonların yetkili kuruluşlar tarafından ölçülüp raporlanması, (5 puan)

 

ÇEVREYE DUYARLILIK 2 – EĞİTİM

14* İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi, (5 puan)
15 Personelin olası su sızıntılarının belirlenmesi ve hemen önlem alınması konusunda eğitilmesi, (2 puan)
16 İşletme personelinin, deterjan ve dezenfektanları kullanırken paketlerinde veya kutularında önerilen kullanım miktarlarını aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitilmeleri, (2 puan)
17 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların tasarruflu ve verimli kullanılması konusunda personele eğitim verilmesi, (2 puan)
18 Misafirlere tesise gelişte, resepsiyonda çevreye duyarlılık politikası ve alınan önlemler hakkında bilgi verilmesi, çevresel politika için destek istenmesi ve müşterilerin katılımının sağlanılması, (3 puan)
19 Çocuk misafirlere yönelik çevreye duyarlılık konusunda eğitim ve etkinliklerin yapılması, (3 puan)

ÇEVREYE DUYARLILIK 3 – YATAK ODALARINDAKİ DÜZENLEMELER

20 Misafirlere, odalarda kolayca görebilecekleri bir yerde çevreye duyarlılık çalışmalarının yazılı, görsel-işitsel olarak duyurulması (Gazete, dergi, broşür, kapalı devre kanal vb.), (2 puan)
21 Misafirlerin, tesisin çevreye duyarlılık çalışmaları hakkında görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi (anket vb.), (3 puan)
22 Soğutma ve havalandırmanın (klima vb.), pencere ve kapıların açılması durumunda otomatik kapanması, (4 puan)
23 Soğutma ve havalandırma sistemlerinde otomatik kapatma bulunmayan tesislerde, müşterilere kapı ve pencerelerin açılması halinde, soğutma ve havalandırmanın kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme, (1 puan)
24 Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan ayrıldığında otomatik olarak kapanması(Enerji tasarruf sistemi), (6 puan)
25 Enerji tasarruf sistemi bulunmayan tesislerde, müşterilere odadan çıkarken elektrikli cihazların (televizyon, klima vb.) ve ışıkların kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme, (1 puan)
26 Odalarda ısıtma ve soğutmanın kontrollü olması,
Merkezi kontrollü sistem (5 puan)
Bağımsız ayar sistemi (termostat) (3 puan)
27 Odada yer alan cihaz ve makinelerin(minibar, buzdolabı, tv, split klima vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması,

 

(Her biri 2 puan, toplam 6 puan)Azami

6 puan28Oda aydınlatılmasında az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması,(2 puan)29Odalarda kullanılan cihazların (buzdolabı, minibar, vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi,(2 puan)30Misafir bulunmayan odalarda perde veya güneşliklerin kapalı tutulması,(1 puan)31Duş başlıkları ve musluklarda, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi aşmayan ),(4 puan)32Rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha az su harcaması (Farklı miktarda su akışını sağlayan veya su akışını durdurabilen ayarlı rezervuarlar),(4 puan)33Tüm banyolarda duş teknesi veya derinliği azaltılmış küvet kullanılması,(2 puan)34Banyo ve tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması konusunda müşterilerin bilgilendirilmeleri,(2 puan)35Misafirlerden, olası su sızıntılarını işletmeye bildirmelerinin istenilmesi,(2 puan)36Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması,(4 puan)37Tuvaletlerde çöp kutularının bulunması ve müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri,(2 puan)38Tesiste sigara içilmeyen odalar; -Odaların en az %50 sinin sigara içilmez olması,(5 puan) – Odaların en az %20 sinin sigara içilmez olması,(2 puan)39Yatak odalarında, atıkların ayrılması hakkında bilgilendirmenin yapılması,(2 puan)40Aynı misafir için yastık kılıfı, çarşaf, nevresim ve havluların misafirlerin isteğiyle değiştirileceği konusunda bilgilendirilmeleri,(6 puan)41Misafirlerin, konaklama işletmesine ve diğer turistik yerlere toplu taşım araçlarıyla en kolay nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri,(2 puan)42Misafirlerin, çevre koruma tedbirleri, bio-çeşitlilik ve çevre hakkında bilgilendirilmesi,(2 puan)

ÇEVREYE DUYARLILIK 4. TESİSİN ÇEVREYE UYUMU, GÜZELLEŞTİRİCİ DÜZENLEME

43 Tesisin emsalinin (Toplam inşaat alanının toplam arsa alanına oranı);
0,20 veya daha az olması, (8 puan)
0,30 olması, (6 puan)
0,40 olması, (4 puan)
0,50 olması, (2 puan)
44 Peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma, (5 puan)
45 Tesisi oluşturan yapıların görsel olarak doğa ile uyumlu olması, (5 puan)
46 Tesisin çevrede bulunan tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunmasına yönelik etkinlikler, (5 puan)
47 Çevrede bulunan vahşi veya evcil hayvanların korunması, sağlık, bakım ve beslenmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması, (2 puan)
48 Tesis bahçesinde, envanteri bulunan endemik bitkilerin korunması ve ekosistemin bozulmaması için özen gösterilmesi, (2 puan)

ÇEVREYE DUYARLILIK 5. EKOLOJİK MİMARİ

SIRA KONULAR PUAN
49 Tesisin mimari tasarımının özel (çevreye duyarlı) olması, (10 puan)
50 Tesisin mimari yapısının, konumunun ve yapı elemanlarının doğal havalandırmayı sağlayacak şekilde olması, (6 puan)
51 Tesisin ısı yalıtımının iklim şartlarına uygun, minimum enerji ile yeterli soğutma ve ısıtma imkânı sağlayacak şekilde olması, (5 puan)
52 Tesis dış cephesinde kullanılan camlar;
Yazın ısının içeri girmesini engelleyecek geçirgenliği kontrol eden, kışın ise ısı kaybını azaltan özel cam, (3 puan)
Çift cam, (2 puan)
53 Bina dış cephesinde güneşi kontrol eden yapı elemanlarının bulunması, (2 puan)
54 Tesisin inşaatının yapılacağı arazinin amenajman planının yaptırılması, inşaat sırasında çevreye zarar verilmemesi için önlemlerin alınması, tesisin inşasında kullanılan yapı elemanları, malzemelerin çevreye duyarlı olanlarının seçilmesi ve yapılan çalışmaların belgelendirilmesi (Amenajman planı, film, fotoğraf vb. belge), (10 puan)
55 Tesisin çevreye en az zarar verecek şekilde yapılmış olması (ÇED Raporu istenir.), (2 puan)
56 Çevreye duyarlı boya- cila, kurşunsuz cam vb. kullanılması (Çevre etiketli), (Her biri 2 puan, toplam 4 puan) Azami4 puan

 

ÇEVREYE DUYARLILIK 6. ENERJİ

a) Tesiste Enerji Verimliliği ve Tasarrufuna Yönelik Önlem ve Çalışmalar

57 Binaların giriş kapılarında rüzgarlık veya hava perdesi bulunması, (2 puan)
58 Tesisin genel mahallerinde ısıtma ve soğutmanın otomatik kontrollü (termostat) olması, (4 puan)
59 Tesiste kullanılan cihaz ve makinelerin (Isıtma kazanı (boiler), merkezi klima (Chiller vb), soğuk oda, dolap, çamaşır yıkama ve kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması, (Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) Azami6 puan
60 Tesiste az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması, (2 puan)
61 Tesisin iç ve dış aydınlatmasının, konunun uzmanı kişilerce hazırlanan proje doğrultusunda, mahal ve alanların kullanım amacına göre, gereği kadar yapılması, (4 puan)
62 Tesiste (Koridorlar, bahçe, teknik üniteler, personel mahalleri vb.) harekete veya ışığa duyarlı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, (4 puan)
63 Bahçe vb. açık alan aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma elemanlarının, ışığın gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi, (2 puan)
64 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların (soğuk oda, buzdolabı motorları, merkezi klima cihazları vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi, (5 puan)
65 Tesisin bütünü dikkate alındığında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak frekans invertörü, ısı geri kazanım sistemi veya ısı pompası gibi yeni teknolojilerin kullanılması, ( Her biri 10 puan toplam 30 puan) Azami30 puan
66 Tesisin sıcak su üretiminde eşanjör cihazının kullanılması, (2 puan)
67 Merkezi ısıtma sistemi olması, (2 puan)
68 Merkezi ısıtma sisteminin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi amacıyla, binanın bölümlere ayrılarak ısıtılabilmesi imkanı, (2 puan)
69 Tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma sağlanmasında yeni teknolojilerin kullanılması;
Trijenerasyon sistemi, (15 puan)
Kojenerasyon sistemi, (10 puan)
70 Tesiste enerji kullanımında hibrit sistem bulunması, (5 puan)
71 Saunada zaman kontrol paneli bulunması, (2 puan)
72 Çamaşırların doğal yollarla kurutulması (Kapalı mahalde veya görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde açık alanda), (2 puan)
73 Genel mahallerde servis hazırlığı yapan personelin elektriği tasarruflu kullanmasını sağlayan aydınlatma donanımının bulunması, (2 puan)

 

 

b) Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Dalga Enerjisi, Biogaz vb.Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı

74 Havaya fazla miktarda sera gazı veren kömür veya ağır petrol ürünleri (sülfür oranı %0,2’den fazla olan) gibi kaynakların enerji olarak kullanılmaması, (5 puan)
75 Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik sağlanması; (Enerjiyi sağlayan firmadan yenilenebilir enerjini kaynağını ve oranını gösteren bir yazının alınması halinde değerlendirilir)(Yenilenebilir enerjinin tesis bünyesinde sağlanması halinde 2 puan ilave edilir)
Kullanılan toplam elektrik miktarının tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
Kullanılan toplam elektrik miktarının %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
Kullanılan toplam elektrik miktarının %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
Kullanılan toplam elektrik miktarının %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, ( 2 puan)
76 Tesiste ısıtma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması(Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);
Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
%50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
%20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
%10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)
77 Tesiste soğutma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Deniz suyu, güneş vb. );
Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
%50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
%20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
%10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)
78 Tesisin temiz sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);
Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
%50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
%20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
%10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)

 

ÇEVREYE DUYARLILIK 7. SU KULLANIMI

SIRA KONULAR PUAN
1* İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması, 5 puan
2* Eylem planının uygulanması;
Uygulayacak özel bir yetkilinin olması (Konusunda eğitim almış, Çevre Mühendisi, Enerji Verimliliği Uzmanı, Biolog, Ziraat Mühendisi vb.), 10 puan
Bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması (İşletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte), 7 puan
3* İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
4* İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
5* Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
6 İşletmenin uluslararası kabul gören çevre yönetim sertifikalarına sahip olması (EMAS, ISO 14000, ISO 14001, Mavi Bayrak gibi),(Her sertifika 3 puan, toplam 9 puanı geçemez) Azami9 puan
7 Tesise hizmet veren veya mal tedarik eden ana firmaların en az bir tanesinin çevre yönetim sertifikasına sahip olması (EMAS, ISO 14001 gibi), 3 puan
8 İşletmenin enerji ve su tüketimini hesaplamak ve izlemek için ilave sayaç ve ölçü aletleri kullanılması,(Mutfak, çamaşırhane, konaklama üniteleri, bahçe, teknik üniteler vb. her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) Azami6 puan
9 İşletmenin çevreye duyarlılık çalışmalarının ödül kazanması, (2 puan)
10 Yerel yönetim veya idareler veya yörede bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık konusunda ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek, (5 puan)
11 Çevre koruma organizasyonlarına düzenli olarak katkıda bulunmak veya bu organizasyonlara düzenli olarak katılmak (Dernek, vakıf, vb.),(Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez.) Azami6 puan
12* Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması, (5 puan)
13 Isıtma kazanının ve brülörün yılda en az bir defa periyodik olarak bakımının yetkili kişilere yaptırılması ve kazan bacasından açığa çıkan emisyonların yetkili kuruluşlar tarafından ölçülüp raporlanması, (5 puan)

 

DETERJANLAR, DEZENFEKTANLAR VE TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER

SIRA KONULAR PUAN
95 Dezenfektanların hijyen gerekliliği halinde kullanılmaları, (2 puan)
96 Çevreye duyarlı deterjan ve dezenfektanların kullanılması (Çevre etiketli), (4 puan)
97 Yüzme havuzlarında uygun hijyenik sonuç için minimum miktarda dezenfektan kullanan otomatik dozaj sisteminin kullanılması, (4 puan)
98 Uygun mahallerde kimyasal maddeler kullanılmaksızın temizlik yapılması (mekanik temizlik, mikrofiber vb.), (2 puan)
99 Bahçelerinin organik tarım esaslarına uygun olarak düzenlenmesi ve bakımının yapılması, (2 puan)
100 Haşere ile mücadelede insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ilaçların kullanılması veya doğal tedbirlerin (Sinek tutucu, yapışkanlı kağıt, balık vb.) alınması (2 puan)

9- ATIKLAR

101 Artan sağlıklı günlük yiyeceklerin hayır kurumlarına (Bakım evleri, yurtlar, hayvan barınakları vb.) verilmesi, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, (5 puan)
102 Müşterilerin atıkları ayırabilmeleri için tesisin uygun yerlerinde yeterli kutu bidon sağlanması, (2 puan)
103 Personel tarafından zararlı atıkların (Yağ filtreleri, boya, florasan ampuller, toner, mürekkep, soğutma ekipmanları, piller, ilaçlar, tıbbi atıklar vb.) diğerlerinden ayrılması (Yerel idareden zararlı atıkların ayrıştırılması hizmetinin verildiğine ilişkin yazı alınır.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puan) Azami10 puan
104 Atıkların personel tarafından çeşitlerine (plastik, kağıt, cam vb.) ayrılması (Ayrıştırılan atıkların yerel idare veya firmalarca değerlendirildiğinin tespiti halinde puan verilir), (Her biri 3 puan, toplam 9 puan) Azami9 puan
105 Organik atıkların ayrılması ve değerlendirilmesi(kompost, biogaz vb.), (4 puan)
106 Yerel idare tarafından atıkların ayrıştırılması hizmeti verilmemesi halinde, yerel idarelere bu hizmetin verilmesi amacıyla talepte bulunulması, (2 puan)
107 Yerel idarelerin atıkları toplama imkânının bulunmaması halinde atıkların yerel idare tarafından uygun bulunan yerlere taşınması (Yerel idarenin konuya ilişkin yazısının bulunması halinde değerlendirilir.), (2 puan)
108 Genel duş ve tuvaletlerde, ortak alanlarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması, (4 puan)
109 Tek kullanımlık içecek kutularının (teneke vb.) sunulmaması, bunun yerine cam şişe, postmix, premix vb. ürünlerin kullanılması, (4 puan)
110 Tek kullanımlık paketlerin (tereyağ, reçel, bal, peynir vb.) kahvaltı için kullanılmaması, (4 puan)
111 Yağ ayrıştırıcılarının tutucularının kullanılması, kullanılan yağların toplanması, mevzuata uygun bir şekilde imhası veya değerlendirilmesi, (5 puan)
112 Kullanılmış eşyaların ve malzemelerin satılması veya hayır kurumlarına bağışlanması, (2 puan)

 

10- DİĞER HİZMETLER

113 Yerleşim alanı büyük olan golf, tatil köyü vb. tesisler içerisindeki ulaşımın çevreye sera gazı vermeyen araçlarla sağlanması, (2 puan)
114 Misafirlerin kullanımı için bisiklet imkanının sağlanması, (2 puan)
115 Tuvalet kağıtlarının ve/veya ofis kağıtlarının çevreye duyarlı tip kağıtlardan kullanılması, (4 puan)
116 Tesisin idari işlerinde kağıt tüketimini en aza indirecek elektronik yazışma, adisyon, fatura vb. sistemlerin kullanılması, (3 puan)
117 Tesiste çevre etiketli eşyaların kullanılması (yastık, çarşaf, masa örtüsü, mobilya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, ampul, vb.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puanı geçemez) Azami10 puan
118 Menüde belirtilen yemeklerden, en az iki çeşit yemeğin ve bir çeşit içeceğin organik tarım metotlarıyla üretilen ürünlerden hazırlanması, (2 puan)
119 En az iki yerel yiyecek ürününün kahvaltı ve öğünlerde sunulması, (2 puan)
120 Tesisin orman içinde veya yanında olması durumunda yangın için gerekli önlemlerin alınması (Gözlem, alarm, ihbar, gerekli cihazlar teçhizat, personelin eğitimi, yerel idare ile işbirliği), (5 puan)
121 Açık ve kapalı mahallerde gürültü kirliliği konusunda alınacak önlemler;
Gürültüsüz cihazların kullanımı, (2 puan)
Tesisat mahallerinin, müzik yayını yapılan mahallerin yalıtımının yapılması, (4 puan)
İnsan sağlığına uygun desibellerde ses yayını yapılması, (2 puan)
Gürültü kaynağının perdelenmesi, (4 puan)
122 Bu formda yer almayan, çevreye duyarlılık çalışmalarına ilave katkı sağlayan faaliyetler veya teknoloji, sistem veya cihazların kullanılması,(Her biri 3 puan, toplam 9 puanı geçemez) Azami9 puan

 

YEŞİL YILDIZ ASGARİ PUAN TABLOLARI

TATİL TESİSLERİ

SINIFI ASGARİ PUAN ALDIĞI PUAN
5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 330
5 YILDIZLI OTEL 300
4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 280
4 YILDIZLI OTEL 230
3 YILDIZLI OTEL 170
1 -2 YILDIZLI OTEL-DİĞER KONAKLAMA TESİSLERİ 140

ŞEHİR TESİSLERİ

SINIFI ASGARİ PUAN ALDIĞI PUAN
5 YILDIZLI OTEL 250
4 YILDIZLI OTEL 200
3 YILDIZLI OTEL 170
1 -2 YILDIZLI OTEL-DİĞER KONAKLAMA TESİSLERİ 140

Buraya soruyu yazınız
Buraya cevabı yazınız
Buraya soruyu yazınız
Buraya cevabı yazınız
Buraya soruyu yazınız
Buraya cevabı yazınız