Kosgeb Destekli

Yurt Dışına Yönelik Destekler

Anasayfa » Yurt Dışına Yönelik Destekler


Yurtdışı Tanıtım Desteği

Tebliğ No: 2010/6

Desteklenen tanıtım harcamaları nelerdir?

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen

 • Broşürler
 • Sponsorluk
 • Reklâm panoları
 • Görsel ve yazılı tanıtım
 • Eşantiyon ve tanıtım malzemeleri
 • Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları
 • Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım
 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir

Destek oranları nedir?

 • Yurt dışı birimi bulunan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri;
 • % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması veya marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla,
 • % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri,
 • % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenmeyen harcamalar:

 • Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazetelerine
 • Yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarına verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Ek destek oranları:

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%60 olan tanıtım destek oranı ek 10 baz puan ile %70 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%60 olan tanıtım destek oranı ek 10 baz puan ile %70 olacaktır.

Destek süresi ne kadardır?

Tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanır.

Destek süresi: 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Destek başvuru süreleri nelerdir, nelere dikkat edilmelidir?

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde destek başvurusu için gerekli tüm belgelerin üyesi olunan ihracatçı birliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Eksik belge ile başvurulması durumda ne yapılması gerekecektir?

Eksik Teslim Süresi: İlgili ihracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi ile ilgili evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

Eksik Teslimi Süresinde Yapılmaz ise: 3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek reddedilir.

Yurtdışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Birim:

Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyon çeşitleridir.

Yurtdışı birimde Organik bağ:

 1. Türkiye’deki Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 2. Türkiye’deki Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 3. Türkiye’deki Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
 4. Türkiye’deki Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Destek için birim sayısı ve süresi:

Her bir şirket kira giderlerinden desteğe konu olan ilk ödeme belgesi itibari ile 4 yıldır. En fazla 15 birime kadar yararlandırılır.

Destek süresi: Kira desteğinin başlangıç tarihi destek verilen ilk aydır. Birimin desteği, destek verilen ilk aydan başlar ve 48 ay sonra biter.

Destek kapsamındaki birimde Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.

Eksik belge ile başvurulması:

İhracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek ret edilir. Tebliğ No: 2010/6

Destek oranları:

Birimlerin net kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon) 15 birime kadar her birim başına;

Sınai ve Ticari şirketler Mağaza açması halinde %60 oranında ve yıllık 120.000 ABD dolarına kadar.

Ofis, showroom, depo, reyon olması halinde %60 oranında ve yıllık 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ticari şirketler, mağaza açması halinde %50 oranında ve yıllık 100.000 ABD dolarına kadar

Ofis, showroom, depo, reyon olması halinde %50 oranında ve yıllık 75.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

Ek destekler:

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı10 baz puan arttırılır.

Örnek:

Üretici firmalar için %60 olan kira destek oranı ek 10 baz puan ile %70 olacaktır. Ticari firmalar için %50 olan kira destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75 inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Yurtdışı Marka Giderlerinin Desteklenmesi

Destek kapsamında olan giderleri

Türkiye’de tescilli markanın yurt dışından tescil ettirilmesine ilişkin;

 • Marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri,
 • Markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb.
 • Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri
 • Bütün zorunlu giderleri desteklenmektedir.

Destek oranları:

Yukarıda bahsi geçen giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Ek destek oranlarından Faydalanma:

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%50 olan destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik Operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%50 olan destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Destek süresi:

Destek süresi 4 yıldır.

Destek başvuru süresi:

Harcamaya ilişkin ödeme belgesinin tarihi itibari ile en geç 18 ay içinde başvuru yapılmalıdır.

Yenileme giderleri:

Marka yenileme giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Eksik teslim süresi: İlgili ihracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi ile ilgili evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek ret edilir.
Tebliğ No: 2010/6

Eğitim Sektörü Destekleri

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ

Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler (2012/4 sayılı Tebliğ)

1.PAZARA GIRIŞ DESTEĞI

Destek Oranı
Eğitim kurumlarının ve işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;

Eğitim kurumları için; %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır.
 • Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.
 • Yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında destek alınabilir.

2.YURT DIŞI TANITIM DESTEĞI

Destek Oranı
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri;

Eğitim kurumları için; %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Yalnızca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir.
 • Eğitim kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar.
 • Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.
 • Desteklenebilecek sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri;

Eğitim kurumları için; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10kez destek alınabilir.
 • Desteklenebilecek fuar, kongre ve konferanslar Genelge ile düzenlenir.
 • Yukarıda belirtilen (34. Mad) tanıtım destek kapsamı uyarınca destek başvurusunda bulunulması halinde an aynı etkinlik için bu maddede belirtilen kapsamda destek başvurusu yapılamaz.

Arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri;

Eğitim için; %50 oranında ve eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Desteklenecek arama motorları Genelge ile düzenlenir.


3.YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ

Destek Oranı

Eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır.

Eğitim kurumları; her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında,

Devlete ait eğitim kurumları için; %100 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • En fazla 10 (on) birim için yararlanılabilir.
 • Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.
 • Yurt dışında kurulmuş yerli‐yabancı ortaklığı tarafından açılan birimlerde destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ö
 • Birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gereklidir.
 • Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

Film Sektörü Destekleri

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ

Film Sektörüne Yönelik Destekler

(2012/4 sayılı Tebliğ)

PAZARA GIRIŞ DESTEĞI
Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları rapor giderleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı için; %60 oranında, yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşları için; %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

 • Raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır.
 • Raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.
 • Yurt dışı veya Türkiye’de yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya rapor satın alınabilir.

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri;

Bir film için; en fazla 5 kez, %50 oranında, başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.
Desteklenecek Giderler

 • DVD hazırlık giderleri
 • Dublaj ve alt yazı giderleri
 • Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri
 • Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri
 • Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri

İçin pazara giriş giderleri tutarı, filmin pazarlama faaliyeti yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50’sini geçemez.

Pazara giriş giderlerinin sözleşme uyarınca Yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde, söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır.

Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri bir kez karşılanır.

Destek ödemesi, desteklenecek film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir.

YURT DIŞI TANITIM DESTEĞI

Destek Oranı
Yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamındaki tanıtımlarla ilgili Sponsorluk, danışmanlık, reklam, tanıtım, katılım ve organizasyon giderleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketlere; %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşlarına; %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Desteklenecek Giderler
Festival, konferans, Fuar, kongre ve film marketlerinde yapılan sponsorlukların:

 • Danışmanlık giderleri.
 • Tercümanlık giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmetlerine ilişkin giderler,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 • Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,
 • Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerine katılım maliyeti,
 • Konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin

kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

Yalnızca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir.

Tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar.

Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

Yurt dışında düzenlenen festival, kongre, konferans, Fuar, film marketlerine katılım maliyetleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşları için;

Etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alınabilir.
 • Desteklenebilecek fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerineGenelge ile düzenlenir.
 • Yukarıda belirtilen (tebliğ 28. Mad) tanıtım destek kapsamı uyarınca destek başvurusunda bulunulması halinde aynı etkinlik için bu maddede belirtilen kapsamda destek başvurusu yapılamaz.

Arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri;

Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler veya işbirliği kuruluşları için; %50 oranında ve film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenen Arama Motorları;

 • Google
 • Yahoo
 • Yandex
 • Baidu

Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri;

Şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir.
 • Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de karşılanır.
 • Destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir.
 1. TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEKLERİ

Ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Tercümanlık giderleri
 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri
 • Görsel yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (söz konusu reklamlara ilişkin Prodüksiyon giderleri karşılanmaz)
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç)
 • Toplu transferler

Organizasyona katılan her bir yararlanıcının en fazla 2 temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

Ulaşım: Uluslar arası ve/veya şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs giderleri

Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

FİLM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

1 ve 2’ci sütunda yazlı faaliyetleri yapmanız halinde

3. ve 4’cü sütundaki desteklerden yararlanabilirsiniz.

DESTEKLER DESTEK KONULARI
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Rapor Desteği Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler
Pazara Giriş Desteği Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri
Dublaj ve alt yazı giderleri
Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri
Çoğaltım giderleri
Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri
Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için
YURTDIŞI TANITIM DESTEĞİ Tanıtım Desteği Fuar, kongre, konferans, festival, film marketi veya bağımsız tanıtım programları kapsamında yapılan tanıtım giderleri Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde yapılan Sponsorlukların giderleri
Tercümanlık giderleri
Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri
Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri
Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti
Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri
Danışmanlık giderleri
Yabancı dilde internet sayfası tasarım giderleri
Organizasyon Desteği Fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine katılım maliyetleri (Yılda 10 kez) Stant kirası
Stant kurulumu
Dekorasyon
Sigorta maliyetleri
Arama Motoru Desteği Arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri Google
Yahoo
Yandex
Baidu
Reklam Desteği Bir filmin içeriğinde yapılan reklam giderleri Marka, logo, imaj veya reklam filmi,
Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri

 

Sağlık Sektörü Destekleri

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri desteklenmektedir.

Tebliğ kapsamında, Sağlık Kuruluşu olarak, ilgili Bakanlığın izin ve denetiminde sağlık veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşları ile üniversite sağlık/bakım kuruluşları tanımlanmıştır.

Sağlık Turizmi Şirketi olarak ise, Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketler tarif edilmiştir.

Sağlık Sektörü Destek Konuları için Tıklayınız.

Bilişim Sektörü Destekleri

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri desteklenmektedir.

Bilişim Şirketi;

Bu desteklerden Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanabilir.

Bilişim Sektörü Destek Konuları için Tıklayınız.

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri Destekleri

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri desteklenmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Şirketi:

Bu desteklerden denetim, genel yönetim, hukuk, mali işler ve finansman, vergi, yatırım, üretim, pazarlama, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, insan kaynakları konularında faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri yararlanabilir.

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri Destek Konuları için Tıklayınız.

Turquality ve Markalaşma Destekleri

DESTEĞİN AMACI

Bu Tebliğ ile, TURQUALITY® Programı kapsamına alınmış şirketlerin desteğe alınan markaları ile ilgili;

 • Ürünlerinin markalaşması,
 • Türk markasının pazara giriş ve tutunmasına yönelik giderler
 • Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için

yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

 

DESTEĞİN KAPSAMI

Turquality Tebliği, Turquality ve Markalaşma olmak üzere 2 desteği kapsamaktadır.

Bir firmanın Turquality’mi Markalaşma Desteği kapsamında mı yer alacağı sisteme kabul edilmek için yaptığı başvurusu aşamasında aldığı puana göre Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

 

 

DESTEĞİN SÜRESİ

Markalaşma 4, Turquality desteği 5 yıldır.

Kapsamdaki firma yeniden başvuru yaparak destek süresini uzatabilir.

 • 4 yıllık Markalaşma desteğinden 5 yıllık Turquality desteğine geçilerek toplam destek süresi 5 yılı aşmayacak şekilde süresi uzatılır.
 • Turquality desteğindeki bir firmanın süresi ise, 5 yıl daha uzatılarak toplam süresi 10 yıla çıkarabilir.

DESTEĞİN BAŞLAMASI

Firmaların destek süresi, Bakanlık tarafından desteğe alındıkları tarih ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenir.

Başvuru yapılmış harcamalar için destek ödemesi, şirketin Stratejik İş Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

DESTELENEN MARKA SAYISI

Yurtiçi tescili aynı şirkete ait olan en fazla iki marka, Holding ya da Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.

Yurtdışı tescilin ise, yurtiçi tescile sahip şirket ya da bu şirketin organik bağının bulunduğu şirkete ait olması gerekir.

KİMLER HARCAMA YAPABİLİR

Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik organik bağı sunulabilen, resmi evrakları elektronik sisteme yüklenmiş ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketlerin yaptığı harcamalar desteklenebilir.

BAŞVURU SÜRESİ

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde elektronik ve asıl evraklarla ihracatçı birliği destek başvurusu yapılmalıdır.

Sadece fuarlarda fuar katılım bedeli, dekorasyon ve nakliye harcamaları için başvuru süresi 12 aydır. Fuardaki tanıtımlar içinde bu süre yine 6 aydır.

ZORUNLU EVRAKLAR

6 aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) hesaplanmasında, destek türüne göre değişen sisteme doğru şekilde ilgili yerlerine yüklenmiş zorunlu belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi vb gibi) İhracatçı Birliği kayıtlarına giriş yapılan tarihi esas alınır.

Zorunlu belgelerden herhangi birinin başvuru aşamasında sunulmaması durumunda ilgili harcama değerlendirmeye alınmaz.

DESTEK ORAN ve LİMİTLERİ:

Markalaşma ve Turquality kapsamında tüm destekler %50 oranındadır.

Turqualityde sadece bazı konular belli limitler dahilinde desteklenmekte olup bunların dışındaki tüm harcamalar limitsiz olarak %50 oranında desteklenmektedir.

Markalaşma desteğinde ise tüm harcamalar limitli olarak %50 oranında desteklenmektedir.

HEDEF ÜLKELER

Desteğe alınacak markanın firmanın belirlediği en az bir hedef ülkede tescilinin bulunması gerekmektedir.

Harcama yapılmadan ve faaliyet gerçekleşmeden ilgili ülkenin Turquality sistemindeki hedef pazarlara eklenmesi gerekmektedir.

EKSİK TESLİMİ

Kurumun talep ettiği eksiklerin bildirildiği tarih itibariyle 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortama yüklenerek İhracatçı Birliliğine teslim edilmesi gerekir. Evraklar süresinde sunulmazsa ilgili ödemeler değerlendirmeye alınmayarak dosya red edilir.

ATAŞELİK ONAYI:

Yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, Ataşeliğinin onayına veya yerinde incelemesine tabidir.

DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA

2006/4 Turquality Tebliğ kapsamına alınan firmalar bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.”